مطالب پرتوبلاگ

آموزش عالی كرونایی در بوته نقد و نظر،

بجای آموزش مجازی، بگوییم كلاس مجازی

بجای آموزش مجازی، بگوییم كلاس مجازی
تحت عنوان زن و علم ؛

اعلام فراخوان سومین جشنواره ملی مریم میرزاخانی

اعلام فراخوان سومین جشنواره ملی مریم میرزاخانی

سایت سازمان سنجش با اختلال فنی مواجه گردید

سایت سازمان سنجش با اختلال فنی مواجه گردید
شركت مای كاستومر

خدمات دیجیتال ماركتینگ

خدمات دیجیتال ماركتینگ

بانك اطلاعات آزمون های ارزیابی شناختی بوجود آمد

بانك اطلاعات آزمون های ارزیابی شناختی بوجود آمد
دانشگاه ایلینوی اعلام كرد

لغو تعطیلی بهاری دانشگاه به سبب كرونا

لغو تعطیلی بهاری دانشگاه به سبب كرونا

سرمایه گذاری برای ساخت بزرگترین پروژه ساختمانی دانشگاه آكسفورد

سرمایه گذاری برای ساخت بزرگترین پروژه ساختمانی دانشگاه آكسفورد

رتبه بندی دانشگاه های جهان از نگاه یك مجله تحلیلی

رتبه بندی دانشگاه های جهان از نگاه یك مجله تحلیلی

۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ISC-۲۰۱۹

۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ISC-۲۰۱۹

سیاركی با قطر ۴۳ متر از كنار زمین می گذرد

سیاركی با قطر ۴۳ متر از كنار زمین می گذرد
لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog