آرشیو مطالب : سازمان

دفترچه آزمون دكتری امروز منتشر می شود

دفترچه آزمون دكتری امروز منتشر می شود
با اتخاذ تدابیر شدید بهداشتی و پس از كش و قوس های فراوان؛

رقابت در نخستین آزمون كرونایی كشور شروع شد

رقابت در نخستین آزمون كرونایی كشور شروع شد
بعد از چندین بار تعویق انجام می شود؛

رقابت متفاوت داوطلبان دكتری ۹۹ از فردا

رقابت متفاوت داوطلبان دكتری ۹۹ از فردا
بیل گیتس:

موفقیت واكسن كرونا مستلزم تزریق چند دوز است

موفقیت واكسن كرونا مستلزم تزریق چند دوز است

آغاز پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها از امروز

آغاز پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها از امروز

اسامی المپیادهایی كه مجازی

اسامی المپیادهایی كه مجازی

تعویق برگزاری آزمون دكتری وزارت بهداشت

تعویق برگزاری آزمون دكتری وزارت بهداشت
معاون آموزشی وزارت بهداشت:

زمان برگزاری آزمون های پزشكی و غیرپزشكی تغییر نمی كند

زمان برگزاری آزمون های پزشكی و غیرپزشكی تغییر نمی كند

امروز آخرین فرصت ثبت خود اظهاری داوطلبان كرونایی آزمون دكتری

امروز آخرین فرصت ثبت خود اظهاری داوطلبان كرونایی آزمون دكتری
رئیس دانشگاه فرهنگیان:

نیاز این دانشگاه به تقویت زیرساخت های آموزش مجازی بیشتر از سایر دانشگاه ها است

نیاز این دانشگاه به تقویت زیرساخت های آموزش مجازی بیشتر از سایر دانشگاه ها است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاكید كرد

لزوم احیاء مجدد شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی كشور

لزوم احیاء مجدد شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی كشور

آغاز ثبت نام مجدد آزمون كاردانی

آغاز ثبت نام مجدد آزمون كاردانی

اعلام مهلت مجدد برای ثبت نام كاردانی نظام جدید

اعلام مهلت مجدد برای ثبت نام كاردانی نظام جدید

دسترسی به مقالات علمی مركز منطقه ای تا آخر تیرماه مجانی شد

دسترسی به مقالات علمی مركز منطقه ای تا آخر تیرماه مجانی شد
با امضای تفاهم نامه ای صورت می گیرد

تأمین تجهیزات كمك آموزشی مدارس توسط دانشگاه تهران

تأمین تجهیزات كمك آموزشی مدارس توسط دانشگاه تهران

ظرفیت پذیرش دوره های كاردانی نظام جدید اعلام گردید

ظرفیت پذیرش دوره های كاردانی نظام جدید اعلام گردید
در قالب یك پژوهش بررسی شد؛

لطمه شناسی پروسه جذب هیات علمی

لطمه شناسی پروسه جذب هیات علمی

كتاب مبانی نانوكاتالیست های پایه سرامیكی وارد بازار نشر شد

كتاب مبانی نانوكاتالیست های پایه سرامیكی وارد بازار نشر شد
لینک دوستان پرتوبلاگ