پرتوبلاگ

پرتوبلاگ

وبلاگ و سایت ساز

وبلاگ پرتوبلاگ اطلاعات روزانه از اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مسائل فرهنگی روز را به نقل از خبرگزاریهای رسمی منتشر می كند. در آینده نزدیك خدمات سایت سازی در سایت پرتوبلاگ ارائه خواهد شد.