مطالب پرتوبلاگ

توسط محققان دانشگاه امیركبیر؛

اسفنج بندآورنده خون با پر مرغ تولید شد

اسفنج بندآورنده خون با پر مرغ تولید شد

مزایای استفاده از چیلر صنعتی بزرگ

مزایای استفاده از چیلر صنعتی بزرگ

آغاز توزیع کارت ارشد علوم پزشکی از امروز

آغاز توزیع کارت ارشد علوم پزشکی از امروز

اعلام اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان دانشگاه خواجه نصیر

اعلام اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان دانشگاه خواجه نصیر

امکان مجدد ثبت نام در نوبت دوم کنکور فراهم گردید

امکان مجدد ثبت نام در نوبت دوم کنکور فراهم گردید
شبكه كارخانه های نوآوری ایران:

خدمت برای مردم، ثوابش شهادت است

خدمت برای مردم، ثوابش شهادت است
در راستای سلسله نشست های نقد كتب علوم انسانی؛

کتاب کارآفرینی و تشخیص فرصت ها بررسی می شود

کتاب کارآفرینی و تشخیص فرصت ها بررسی می شود

آخرین فرصت ثبت نام دکتری بدون آزمون پیام نور

آخرین فرصت ثبت نام دکتری بدون آزمون پیام نور
از سوی دانشگاه تهران؛

اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون رشته های ارشد

اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون رشته های ارشد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

نهایی کردن سند اربعین در شورای معین ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نهایی کردن سند اربعین در شورای معین ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور
پرتو بلاگ Parto Blog