مطالب پرتوبلاگ


آمار نهایی داوطلبان ارشد ۱۴۰۰

آمار نهایی داوطلبان ارشد ۱۴۰۰

اعلام زمان برگزاری آزمون جامع دكتری تخصصی غیرپزشكی دانشگاه آزاد

اعلام زمان برگزاری آزمون جامع دكتری تخصصی غیرپزشكی دانشگاه آزاد

استقبال سردبیران نشریات علمی كشور آذربایجان از كارگاه های ISC

استقبال سردبیران نشریات علمی كشور آذربایجان از كارگاه های ISC

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اكانت های بین المللی

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اكانت های بین المللی
در انگلیس؛

انتقال ویروس هوابرد كرونا در مسابقه فوتبال بررسی می شود

انتقال ویروس هوابرد كرونا در مسابقه فوتبال بررسی می شود

چرا سوئد دارای برترین سیستم آموزش عالی است؟

چرا سوئد دارای برترین سیستم آموزش عالی است؟
توسط محققان مركز ذخایر ژنتیكی و زیستی؛

باركد DNA شتر دوكوهانه ایران شناسایی و ثبت گردید

باركد DNA شتر دوكوهانه ایران شناسایی و ثبت گردید
دبیر علمی همایش:

1500 نفر از دانشمندان جهان در همایش بیوتكنولوژی شركت می كنند

1500 نفر از دانشمندان جهان در همایش بیوتكنولوژی شركت می كنند

خدمات سوئیچ بی ام و

خدمات سوئیچ بی ام و
یك مركز كنترل بیماری مدعی شد؛

ویروس كرونا هوابرد است

ویروس كرونا هوابرد است
پرتو بلاگ Parto Blog