پرتو بلاگ
پایگاه استنادی ISC اعلام كرد؛

481 پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا

481 پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا

به گزارش پرتوبلاگ رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: ۴۸۱ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: کسب مرجعیت علم و فناوری در جهان نخستین بند از سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. با یک نگاه راهبردی مرجعیت علم و فناوری بهترین هدف برای تبدیل علم به ثروت و قدرت است. هر چند نهضت جنبش علمی در خلال چند سال قبل در کشور شکل گرفته اما مسیر دشواری تا دستیابی به مرجعیت علم و فناوری جهان وجود دارد. دهقانی اظهار داشت: دستیابی به مرجعیت علم و فناوری جهان بدون ژرف نگری و برنامه ریزی ناممکن و دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور باید در حوزه دیپلماسی علم و فناوری و اثرگذاری اقتصادی گام های اساسی بردارند. دانشگاه های کشور نشان داده اند که از توان علمی بسیار بالایی برخوردار می باشند. در این گزارش آخرین لیست پژوهشگران پر استناد کشور در پایگاه بین المللی کلاریویت آنالیتیکس (WOS-ESI) Essential Science Indicators)) عرضه شده است. پژوهشگران پر استناد برتر کشور مستخرج از (ESI) رئیس ISC در ادامه اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی ISC در جهت معرفی پرتألیف ترین و پر استنادترین مؤلفان، پژوهشگران و کشورهای برتر علمی در جهان اسلام (بند ۱۰ ماده ۲ - وظایف و اختیارات - اساسنامه ISC)، فراهم آوردن امکان شناسایی و بررسی ضریب نفوذ تولیدات علمی پژوهشگران و پژوهشگران نخبه است. چونکه نخبگان علمی مهم ترین عامل رشد و توسعه نظام های علمی هستند، از همین رو شناسایی آنها از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. وی ادامه داد: کشورهای پیشرفته برای جذب نخبگان علمی از سرتاسر دنیا برنامه ریزی و سرمایه گزاری نموده و این امر سبب می شود تا این کشورها به بزرگترین مقصد برای مهاجرت نخبگان علمی دنیا تبدیل شوند. نخبگان یک درصد برتر دنیا، ۱۴ درصد از کل علم دنیا را تولید و همین گروه ۲۴ درصد از کل استنادهای دنیا را دریافت می کنند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات آنها است. دهقانی اظهار داشت: بر همین مبنا پژوهشگرانی که توانسته اند برپایه تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین المللی دست یابند در دسته پژوهشگران یک درصد و ۲۰ درصد برتر دنیا قرار می گیرند. هر چند مبتنی بر اصول علم سنجی میتوان تا پژوهشگران ۲۰ درصد برتر دنیا را در زمره نخبگان برتر علمی دنیا قرار داد. در واقع برپایه آمار موجود، محققان ۲۰ درصد برتر دنیا ۶۶ درصد از علم دنیا را تولید کرده و همینطور ۸۵ درصد از استنادهای دنیا را دریافت می کنند. وی افزود: لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر، گزارشی از پژوهشگران پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم در پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WoS) در بازه زمانی ۱۰ ساله است. بدین سان که پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر بر مبنای حدود آستانه استنادی ESI بعنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می شوند. معیار انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است. رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری افزود: بر همین اساس، پژوهشگرانی که توانسته اند بر مبنای فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود در ۱۰ سال گذشته به بالاترین سطح اعتبار بین المللی دست یابند در دسته پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار می گیرند. تشریح نحوه استخراج اسامی پژوهشگران ایرانی از لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا وی اظهار داشت: همانطور که بیان شد، پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا را فراهم آورده است، اما هیچ اطلاعاتی به جز نام خانوادگی و شکل اختصاری نام کوچک پژوهشگر عرضه نمی نماید. بعنوان مثال، حمیدرضا احمدی به صورت Ahmadi، HR ثبت می شود. دهقانی اضافه کرد: وجود اسامی پرتکرار و رایج (که یک نام می تواند به چندین نفر اطلاق شود)، املاهای مختلف نگارشی نام افراد، تنوع وابستگی های سازمانی پژوهشگران در بازه زمانی نسبتاً طولانی ۱۰ ساله، تنوع حوزه های پژوهشی و عدم استفاده برخی پژوهشگران از کد شناسایی پژوهشگر همچون عواملی هستند که شناسایی دقیق همه مدارک منتسب به هر پژوهشگر را با چالش مواجه می کنند. وی ادامه داد: بررسی دستی و انسانی این مدارک اغلب منجر به شناسایی افرادی می شود که با نام یکسان بازنمایی می شوند اما به صورت تفکیکی و برحسب حد آستانه استنادی حائز شرایط قرارگرفتن در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر نیستند. این مسائل در پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) به علت هزینه بالای پردازش اطلاعات نادیده گرفته شده است. بعلاوه، داده های سامانه ESI در بازه های دو ماهه به روز رسانی می شود و به همین طریق، حدود آستانه استنادی هم متغیر و شناور است. رئیس ISC اظهار داشت: ازاین رو موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ناگزیر است که بر روی هر نام شناسایی شده در ESI پردازش های مختلفی را جهت ابهام زدایی و یکدست سازی این لیست انجام دهد. ازاین رو، شناسایی پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر فرایندی پیچیده و زمانبر است. وی ادامه داد: به این منظور، ابتدا نامهای پژوهشگران ایرانی که احتمال یک درصد برتر شدن آنها زیاد است به همراه اطلاعات وابستگی سازمانی آنها و مجموع استنادهای دریافتی هر کدام (از طریق ادغام و اشتراک نامهای پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا در ESI و پژوهشگران ایرانی نمایه شده در WoS و InCites در طول بازه زمانی ۱۰ ساله) شناسایی و استخراج می شود. دهقانی افزود: سپس با یافتن سوابق تحصیلی و آموزشی پژوهشگر و نام دانشگاه موردنظر، مدارک پژوهشگر موردنظر در WoS (با انتخاب بازه زمانی ۱۰ ساله و نوع مدرک مقاله و مروری) بازیابی می شود. با تحلیل و پردازش هایی که انجام می گیرد در صورتیکه پژوهشگر موردنظر در حداقل یک حوزه موضوعی دارای مجموع استنادات بیشتر از حد آستانه (ESI Threshold) باشد، پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر در آن حوزه موضوعی شناخته می شود. وی اظهار داشت: به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه ۱۴۰۰، لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا مستخرج از پایگاه (ESI-WoS) توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) مورد تحلیل و پالایش قرار گرفت. در اولین مرحله از بین حدود ۱۰۰ هزار پژوهشگر یک درصد برتر دنیا در پایگاه ESI با استفاده از روش شناسی پیشرفته و خودکار، بیشتر از ۱۴۰۰ نام پژوهشگر ایرانی شناسایی شد. رئیس ISC اضافه کرد: بنابراین، کارشناسان پژوهشی ISC بر روی هر نام شناسایی شده در مرحله اول، پردازش های مختلفی را جهت ابهام زدایی و یکدست سازی این لیست انجام دادند. در نتیجه، تعداد ۶۸۴ پژوهشگر با وابستگی سازمانی ایران در حوزه های موضوعی مختلف شناسایی شدند. وی ادامه داد: سپس عملکرد پژوهشی و استنادی هر پژوهشگر در بازه زمانی ۱۰ ساله بر مبنای پایگاه (WoS) بر مبنای سه شاخص علم سنجی: ۱) نسبت تعداد کل استنادهای دریافتی به تعداد کل مقالات استناد کننده، ۲) تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله، ۳) متوسط درصد خوداستنادی و ۴) نسبت تعداد کل استنادهای دریافتی (بدون در نظر گرفتن خوداستنادی) به تعداد مقالات استناد کننده (بدون در نظر گرفتن خوداستنادی) یک نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفت. دهقانی اظهار داشت: این شاخص ها با داده های کلان جهانی تطبیق داده شد و مقادیر نرمال برای هر شاخص استخراج شد و در نهایت تعداد ۴۸۱ نفر از مجموع ۶۸۴ پژوهشگر شناسایی شده بر مبنای شاخصهای استنادی و علم سنجی فوق دارای رفتار استنادی نرمال و فاقد مقاله سلب اعتبار شده یا باز پس گیری شده هستند و بعنوان «پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر» شناسایی و معرفی گشتند. وی ادامه داد: همچنین، تعداد ۱۱۳ نفر در دسته «نویسندگان گروهی» یا پژوهشگرانی که عضو گروه ها یا شبکه های بزرگ همکاریهای علمی در سطح بین المللی (با بیشتر از صدها یا هزار پژوهشگر سراسر جهان) مانند CERN، IEEE، IOP، ASME و غیره هستند. تنها پژوهشگرانی از این گروه در دسته «پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر» لیست شده اند که بعد از حذف استنادات و مقالات مشترک آنها با گروههای همکاری علمی همچنان در حوزه های موضوعی مربوطه در جمع پژوهشگران یک درصد برتر قرار می گیرند. سهم حوزه های موضوعی از پژوهشگران برتر کشور دهقانی اظهار داشت: موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) بر روی هر نام شناسایی شده در طلایه داران علم آی. اس. آی پردازش های مختلفی را انجام داده و بدین ترتیب به صورت تقریبی لیست کاملی از نخبگان علمی کشور را تهیه کرده و بر این اساس ۴۸۱ نفر در زمره پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند. وی ادامه داد: بر مبنای آمار بدست آمده، توزیع پژوهشگران در رشته های مختلف یکسان نیست. به صورتی که ۱۷۰ نفر (حدود ۳۵ درصد) این پژوهشگران متعلق به حوزه مهندسی هستند. پس از حوزه مهندسی، حوزه علوم کشاورزی دارای ۵۸ نفر پژوهشگر برتر (حدود ۱۲ درصد) و حوزه موضوعی چند رشته ای با ۵۷ نفر (حدود ۱۲ درصد) پژوهشگر اثرگذار علمی کشور در بر می گیرد. رئیس ISC اضافه کرد: حوزه های موضوعی شیمی با ۵۳ نفر (حدود ۱۱ درصد)، داروشناسی و سم شناسی با ۴۶ نفر (حدود ۱۰ درصد)، ریاضیات با ۲۰ نفر (حدود ۴.۱ درصد) به ترتیب در مرتبه های بعد قرار دارند. مابقی پژوهشگران برتر در ارتباط با ۱۶ حوزه علوم کامپیوتر، پزشکی بالینی، علم مواد، علوم گیاهی و جانوری، محیط زیست / بوم شناسی، علوم اجتماعی / کلیات، زیست شناسی و زیست شیمی، میان رشته ای، ایمنی شناسی، علم اعصاب و روان، میکروب شناسی، اقتصاد و تجارت، روانپزشکی / روانشناسی، زمین شناسی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و فیزیک هستند. وی اظهار داشت: توزیع پژوهشگران در دسته نویسندگان گروهی بدین سان است که حدود ۸۳ درصد از پژوهشگران متعلق به حوزه پزشکی بالینی، ۱۵ درصد متعلق به حوزه چند رشته ای، حدود ۱ درصد متعلق به حوزه میان رشته ای و حدود ۱ درصد متعلق به فیزیک هستند.
دهقانی اظهار داشت: همان گونه که بیان شد بعضی از پژوهشگران در بیشتر از یک حوزه موضوعی، حد آستانه استنادی لازم را کسب کرده اند که در تفکیک پژوهشگران به لحاظ حوزه موضوعی در دسته چند رشته ای قرار گرفته اند. تعداد ۵۷ نفر از پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر در حوزه چند رشته ای (بیش از یک حوزه موضوعی) امتیاز لازم را کسب کردند که بر مبنای تحلیل حوزه چند رشته ای، از میان این ۵۷ پژوهشگر، حوزه مهندسی با ۲۹ نفر، حوزه علوم کامپیوتر با ۱۵ نفر، حوزه پزشکی بالینی با ۱۳ نفر و حوزه های داروشناسی و سم شناسی و علوم اجتماعی / کلیات هر کدام با ۱۲ نفر بیشترین پژوهشگر را به خود اختصاص داده اند. در حوزه شیمی و حوزه علوم کشاورزی هر کدام ۱۱ نفر از پژوهشگران را به خود اختصاص داده اند. مابقی پژوهشگران برتر در ۸ حوزه ریاضیات، زیست شناسی و زیست شیمی، علم مواد، محیط زیست / بوم شناسی، میان رشته ای، ایمنی شناسی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و علم اعصاب و روان امتیاز لازم را کسب کرده اند. در دسته نویسندگان، گروهی متعلق به حوزه چند رشته ای (بیش از یک حوزه موضوعی)، از میان ۱۷ پژوهشگر بیشترین آمار متعلق به حوزه پزشکی بالینی با ۱۵ نفر و حوزه علم اعصاب و روان با ۱۳ نفر است. حوزه های شیمی و فیزیک هر کدام ۲ نفر، حوزه ایمنی شناسی و میان رشته ای هر کدام ۱ نفر از پژوهشگران را به خود اختصاص داده اند. سهم دانشگاه ها از پژوهشگران برتر کشور در ESI رئیس ISC اظهار داشت: از مجموع پژوهشگران برتر، حدود ۴۲ درصد متعلق به دانشگاه های جامع، حدود ۲۰ درصد در ارتباط با دانشگاه های صنعتی و حدود ۲۳ درصد در ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی است. ۱۵ درصد پژوهشگران هم با وابستگی سازمانی دانشگاه های خارج از کشور (حدود ۱۰ درصد)، دانشگاه های آزاد اسلامی (حدود ۴ درصد) و پژوهشگاه / موسسه (حدود ۱ درصد) بودند. تعداد پژوهشگران برتر و اثرگذار شناسایی شده در هر دانشگاه در جدول مشخص شده است. دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب دارای بیشترین تعداد پژوهشگر برتر هستند.
سهم دانشگاه ها از پژوهشگران یک درصد برتر نام دانشگاه تعداد پژوهشگر برتر دانشگاه تهران ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹ دانشگاه صنعتی شریف ۲۳ دانشگاه تربیت مدرس ۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی (از تمام واحدها) ۱۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۸ دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶ دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲ دانشگاه شیراز ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۰ دانشگاه اصفهان، دانشگاه ارومیه ۹ دانشگاه سمنان ۷ دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) ۶ دانشگاه های بوعلی سینا، رازی کرمانشاه، شهید بهشتی، مازندران، کاشان، علوم پزشکی شیراز ۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه کردستان ۴ دانشگاه های صنعتی شیراز، بین المللی امام خمینی، صنعتی نوشیروانی بابل، شهید باهنر کرمان، محقق اردبیلی، گیلان، زنجان، خوارزمی، شهرکرد، صنعتی کرمانشاه، آزاد اسلامی واحد لاهیجان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی اصفهان ۳ دانشگاه های صنعتی ارومیه، صنعتی شاهرود، شاهد، یزد، یاسوج، مراغه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علامه طباطبائی، الزهرا (س)، آزاد اسلامی واحد قزوین، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، علوم پزشکی البرز، علوم پزشکی ایران ۲ دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه تخصصی تکنولوژی های جدید آمل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دانشگاه پیام نور سنقر، پژوهشگاه مواد و انرژی، جهاد دانشگاهی / پژوهشکده علوم بهداشتی، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه صنعتی قوچان، دانشگاه پیام نور بوشهر، دانشگاه قم، دانشگاه ایلام، دانشگاه گلستان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رنگ، دانشگاه صنعتی سهند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه فسا، دانشگاه بناب، علوم پزشکی هرمزگان، علوم پزشکی یاسوج، علوم پزشکی زنجان، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی اردبیل، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی آبادان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی زابل، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای ماهشهر، اسلامشهر، قائمشهر، دامغان، تبریز، شهر قدس، نجف آباد، گیلان غرب (کرمانشاه)، تهران جنوب، شاهرود، رشت، لشت نشا- زیباکنار. یک دهقانی در ادامه اظهار داشت: در میان دانشگاه های جامع، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، تبریز و فردوسی مشهد دارای بیشترین تعداد پژوهشگر برتر هستند. از میان دانشگاه های صنعتی، بیشترین تعداد پژوهشگر اثرگذار به ترتیب در دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران شناسایی شده اند. همچنین، در بین دانشگاه های پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و مشهد دارای بیشترین تعداد پژوهشگر برتر هستند. در بین ۴۸۱ پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر، تعداد ۴۶ نفر دارای وابستگی اصلی خارجی (دانشگاه های خارج از کشور) هستند که از این میان ۴ نفر دارای وابستگی دوم ایرانی هستند و شامل دانشگاه فردوسی مشهد (۱ نفر)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱ نفر) و دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲ نفر) است.
سهم دانشگاه ها از نویسندگان گروهی نام دانشگاه تعداد نویسندگان گروهی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲ دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، دانشگاه مراغه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه جندی شاپور اهواز، دانشکده علوم پزشکی مراغه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک
سهم هر یک از دانشگاه ها از پژوهشگران برتر کشور در حوزه های موضوعی مختلف در حوزه چند رشته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۰ نفر، در حوزه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳ نفر، در حوزه مهندسی دانشگاه تهران با ۲۱ نفر، در حوزه علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر هر کدام با ۲ نفر، در حوزه شیمی دانشگاه اصفهان با ۶ نفر، در حوزه ریاضیات دانشگاه علم و صنعت ایران با ۳ نفر، در حوزه علم مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران هر کدام با ۳ نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگران برتر هستند. در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان هر کدام با ۷ نفر، در حوزه محیط زیست / بوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه شیراز هر کدام با ۲ نفر، در حوزه علوم اجتماعی / کلیات دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲ نفر، در حوزه پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳ نفر، در حوزه علم اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هر کدام با ۱ نفر، در حوزه داروشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۲ نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگران برتر هستند. در حوزه زیست شناسی و زیست شیمی جهاد دانشگاهی، دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه تهران هر کدام با ۱ نفر، در حوزه علوم گیاهی و جانوری دانشگاه تربیت مدرس با ۲ نفر، در حوزه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲ نفر، در حوزه روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱ نفر و در حوزه میان رشته ای دانشگاه فردوسی مشهد با ۲ نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگران برتر هستند. دهقانی خاطرنشان کرد: همینطور ISC با تطبیق لیست خود با لیست سالیانه پژوهشگران پراستناد برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ از سوی کلاریویت آنالتیکس (WoS) که اخیراً انتشار یافته است، افراد مشترک را هم مشخص کرده است. ۱۷ نفر مشترک با لیست پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) متعلق به WoS در سال ۲۰۲۱ که در دو دسته پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر (۱۲ نفر) و پژوهشگران پراستناد غیرنرمال (۵ نفر) قرار می گیرند.


منبع:

1400/10/07
11:21:39
5.0 / 5
637
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog