پرتو بلاگ
با تلاش محققان ایرانی؛

استحصال فناورانه از ماده مؤثره زعفران به یاری بیماران آلزایمر آمد

استحصال فناورانه از ماده مؤثره زعفران به یاری بیماران آلزایمر آمد

پرتوبلاگ: پژوهشگران یک شرکت فناور ماده موثره زعفران را استحصال کردند که برای درمان الزایمر کمک کننده است.به گزارش پرتوبلاگ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آلزایمر یکی از بیماری هایی است که در کهنسالی، شیوع بالایی دارد اما تولید محصولی گیاهی بر پایه زعفران، به درمان این بیماری کمک کرده است.
این بیماری، بـا ضعـف حافظـه کوتـاه مـدت آغـاز شـده و بـا فراموشی تدریجـی همـه چیـز وخیم تر می شود. درمـان هـای موجـود تنهـا قادرنـد بخشـی از علائـم را کنتـرل کننـد.
داروهـای موجـود کـه جهـت کنتـرل بیمـاری آلزایمـر اسـتفاده مـی شـوند، کارآیـی کامـل را ندارند و عـوارض جانبـی متعـدد و گاه غیـر قابـل تحمـل زیـادی مثـل افسردگـی، بی قـراری، تحریـک پذیـری و مشکلات گوارشی را در پی دارد.
علاوه بر توسعه فرآورده های دارویی شیمیایی و نوترکیب، تحقیقات در زمینه شناختی و زیست فناوری، توسعه فناوری های شناخت خواص و فراوری مواد مؤثره گیاهان دارویی، به تولید فرآورده هایی اثربخش در درمان این بیماری کمک کرده است.
علی جلالی عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان با اشاره به انجام پژوهش های محصول محور برای توسعه این محصول ایران ساخت و کمک به بیماران مبتلا به آلزایمـر اظهار داشت: برای مساعدت با درمان این بیماری که شـایع تریـن علـت زوال عقـل در جهان است و مـرگ ناشـی از آلزایمر در سـالیان اخیـر افزایـش یافته، با بهره گیری از خواص زعفران به تولید یک فرآورده دارویی رسیدیم.
این فعال فناور با اشاره به اینکه «سافروتین» علاوه بر اینکه می تواند آلزایمر را درمان کند، عنوان کرد: فرآورده دارویی ایران ساخت سافروتین در درمان آلزایمر به کار می رود و به بهبود این دسته از بیماران منجر می شود. عوارض جانبی سایر داروها را نیز از بین می برد.
وی اظهار داشت: مـاده موثـره سـافروتین از گیـاه ایرانـی زعفـران تعییـن مقـدار شـده و گرفتـه می شود. در بیـماری آلزایمـر، سـلول های مغـزی دچـار مـرگ شـده و مغـز انسـان تحلیـل مـی رود.
جلالی اضافه کرد: تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی نشـان مـی دهـد کروسـین موجـود در سـافروتین، باعـث کاهـش مـرگ سـلول های عصبـی و جلوگیـری از تحلیـل مغـز انسـان مـی شـود. مـواد موثـره موجـود در سـافروتین، بـه عنـوان یـک آنتـی اکسـیدان قـوی و حمـل کننـده رادیـکال هـای آزاد بـوده کـه در مطالعـات متعـدد علمـی بـه اثبـات رسـیده اسـت.
به گفته این فعال فناور، از طرف دیگر اختلـال در ناقـل عصبـی گلوتامـات و گیرنـده آن نقـش موثـری در ایجـاد آلزایمـر دارد که اثـر تعدیلـی زعفـران بـر گلوتامـات و گیرنـده آن، برای کنـترل علائـم بیـماری آلزایمـر به اثبات رسیده است. جذب خواص سافروتین توسط این گیرنده، مانع افسردگـی و تغییـرات رفتـاری در دوران کهنسـالی می شود.
وی اظهار داشت: همین طور سـافروتین باعـث افزایـش فعالیـت هورمون سروتونین در مغـز انسـان مـی شود. هـدف بسـیاری از تحقیقـات بـر روی داروهـای جدیـد ضـد آلزایمـر، افزایـش فعالیـت سروتونین در مغـز است.


منبع:

1400/11/19
23:02:43
5.0 / 5
632
تگهای خبر: پژوهش , تحقیقات , جهان , درمان
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog