پرتو بلاگ
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی اعلام كرد

شرط انتقال به داخل دانشجویان علوم پزشکی

شرط انتقال به داخل دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش پرتوبلاگ دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی از برگزاری آزمون ارزیابی برای دانشجویان ایرانی محصل در خارج پیش از سال ۲۰۱۹ اطلاع داد و اظهار داشت: با دور زدن کنکور به هر شکلی که باشد مخالف هستم و برای آن هایی که کنکور نمی دهند آزمون ارزیابی خواهیم گذاشت.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، دکتر غلامرضا حسن زاده در دومین روز از نشست "مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور" با بیان اینکه برخی تلاش دارند فضای یاس و نا امیدی را در میان جوانان کشور نهادینه کنند٬ اظهار داشت: در این راه نخستین چیز این است که ما خودمان را باور نداشته باشیم و ندانیم چه توانمندی ها و ظرفیت هایی داریم و نکته دوم نا امید کردن قشر جوان است روندی که در خلال ۸ سال قبل به شدت به آن دامن زده شد و به اشکال مختلف تلاش شد به جوانان القاء نماییم که در این کشور نمی توان کاری کرد. البته این روند برنامه ریزی شده و حساب شده است که باید به آن پرداخته شود.
وی بزرگترین معضل کشور در حوزه جوانان را نا امیدی دانست و خاطرنشان کرد: عده ای به وضوح به در دل جوان دانشجوی ما القاء می کنند که در این کشور نمی توان کاری کرد در این میان سوال این است که چه کسانی باید نگران این مورد باشند؟. افرادی که بعنوان نمایندگان جوانان تلاش دارند تا برای کشور قدمی بردارند و این کار ارزشمندی است. در این میان از یک طرف نگاهی که به شورای صنفی وجود دارد نگرانی های به دنبال خود دارد٬ از سوی دیگر خیلی از معاونان آموزشی دانشگاه ها از مداخلات این دسته از دانشجویان در آموزش نگران هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه اگر می خواهید در حوزه آموزشی در دانشگاه ها ورود کنید باید از نظر علمی در سطح بالایی باشید٬ اظهار داشت: شما در حوزه علمی باید سرآمدان دانشگاه خود باشید تا دغدغه شما دغدغه شخصی نباشد بلکه بدون تعارض منافع تنها به دنبال رفع مشکلات دانشجویان باشید.
دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی در مورد ورود دانشجویان از خارج به داخل با بیان اینکه من شرایط دانشجویان مان در کشورهای مختلف را دیده ام٬ ابراز کرد: درست است این جوانان که در بعضی دانشگاه های خارج کشور تحصیل می کنند از جوانان ما هستند اما دلیلی ندارد این امکان را داشته باشند که کنکور را دور بزنند و در جایگاه دانشجویانی قرار بگیرند که با سختی٬ تلاش و توانمندی توانستند از کنکور عبور کنند این از عدالت به شدت به دور است.
کیفیت آموزش باید برای ما باید مهم باشد
وی تصریح کرد: ما نمی توانیم تعهد بدهیم دانشجوی بی کیفیت را در جایگاه سلامت و درمان مردم قرار دهیم٬ کیفیت آموزش باید برای ما باید مهم باشد اگر شما عضو شورای صنفی هستید باید کیفیت آموزش برای شما مهم باشد.
حسن زاده با بیان اینکه ما برنامه را در شورایعالی برنامه ریزی تحت عنوان برنامه جامع عدالت تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی دیده ایم٬ اضافه کرد: یک مورد این برنامه به این می پردازد آن چه که بعنوان معیارها و شاخصهای کیفیت است را باید به آن بپردازیم که ۱۰ کارگروه را در این خصوص دیده ایم و برای هر کارگروه افراد مشخص شدند و کار را دنبال می کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: شما جوان هستید زمانی هجمه ای وارد می شود٬ جوانان نگران می شوند که چه اتفاقی درحال رخ دادن است. شما نمایندگان دانشجویان هستید باید دانشجویان خوب٬ ضعیف و متوسط همه به شما اعتماد کنند و حرف دل خویش را با شما عنوان کنند چونکه شما نماینده گروه خاصی نیستید. اگر می خواهید کار درست انجام دهید از مسیر درست وارد شوید چونکه هدف خوب را با مسیر غلط نمی گردد طی کرد و به آن رسید.
دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی افزود: گاهی هدف درست اما مسیر غلط است و یا افرادی که در راه قرار می گیرند غلط هستند٬ اگر می خواهید کار درستی را انجام دهید دنبال چیزی جزء هدف خود و حرف حق و کار حقتان از مسیر درست نباشید.
برای آن هایی که کنکور نمی دهند آزمون ارزیابی خواهیم گذاشت
وی در مورد انتقال دانشجویان از خارج به داخل اظهار داشت: در این خصوص چند معیار داریم که یکی اعتبار دانشگاه است که باید مورد تایید ما باشند. من به شخصه با دور زدن کنکور به هر شکلی که باشد مخالف هستم و برای آن هایی که کنکور نمی دهند آزمون ارزیابی خواهیم گذاشت.
حسن زاده از برگزاری آزمون ارزیابی برای دانشجویان پیش از سال ۲۰۱۹ اطلاع داد و اظهار داشت: آزمون ارزیابی روز یکشنبه در شورایعالی برنامه ریزی مصوب شد که افرادی که پیش از سال ۲۰۱۹ به دانشگاه های داخل منتقل شدند و هنوز پرونده آنها کامل نشده است آزمون ورودی بدهند و در صورت قبولی می توانند در شورای نقل و انتقال دانشگاه مورد بررسی قرار بگیرند و پس از سال ۲۰۱۹ اگر بنا باشد کاری صورت گیرد هم بطور قطع سخت گیرانه خواهد بود.
این مقام مسئول افزود: به واقع ما برای دانشجویان پیش از سال ۲۰۱۹ که تعداد زیادی در دانشگاه های معتبر درس خوانده بودند اما شرایطش را نداشتند آزمونی تعریف کردیم و این آزمون مجموعه ای از دروس دبیرستانی و سال اول و دوم دانشگاه است که اگر نمره بیاورند می توانند پذیرش بگیرند.
دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی با بیان اینکه تفاوت رشته های شما به رشته های دانشگاه های وزارت علوم در مهارتی بودن است٬ اظهار داشت: رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت مهارتی است و پزشک٬ پرستار و... باید این مهارت را کسب کنند. من نمی توانم جان مردم را دست فردی بدهم که تخصص ندارد٬ ما مسوولیم و باید پاسخ گو باشیم و کیفیت آموزش را همه مورد توجه داشته باشیم.
وی در مورد چگونگی روند استفاده از برنامه معرفی به استاد اظهار داشت: در مورد معرفی به استاد به صراحت در بعضی آئین نامه های پزشکی آمده است که معرفی به استاد ممنوع می باشد چونکه معرفی به استاد به معنای نادیده گرفتن درس است در حالیکه معرفی به استاد زمانی مفهوم می دهد که دانشجوی خوبی داریم که دارد فارغ التحصیل می شود و یک درس دو واحدی مانده دارد و باید شش ماه معطل آن باشد که در کمیسیون موارد خاص میتوان به این فرد معرفی به استاد داد٬ اما دادن شش واحد معرفی به استاد به همه دانشجویاندرست نیست.
حسن زاده بیان داشت: در مورد هم نیاز و پیش نیاز بودن باید استقلال دانشگاه را مد نظر داشت٬ در آئین نامه ها آمده است دانشگاه می تواند بر مبنای شرایط دانشجو و گروه و نوع درسی که ارائه می دهد برخی دروس را پیش نیاز و یا هم نیاز بگذارد این دست دانشگاه است و منعی وجود ندارد اگر دانشگاهی اجرایی نکند به ما بگویید تا به دانشگاه تذکر دهیم. این باید به صورت موردی بیاید و در قانون وجود دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در بحث افزایش ظرفیت ها من به شدت مخالف بوده و هستم٬ اظهار داشت: اما این را گفته ام اگر مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی این مورد را مصوب کند من نخستین نفر در اجرا هستم چونکه قانون باید اجرا شود و به قانون باید تمکین کرد. به واقع یکی از روش هایی که در جوانان ما رخنه کنند ایجاد نا امیدی در جوان ها است و نادیده گرفتن قانون است.
تاسیس رشته های جدید بر مبنای نیاز کشور اتفاق بدی نیست به شرطی که...
دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی در مورد تاسیس دانشکده های جدید٬ بیان داشت: در مورد تاسیس دانشکده های مختلف در کشور یک جاهایی نیاز و یک جاهایی هم فشار است و این موارد که نیاز است نباید نادیده گرفته شود. در مورد رشته های جدید هم ما کوریکولوم هایی داریم که باید برنامه آموزشی بر مبنای نیاز٬ تقاضا٬ پویایی و انعطاف باشد٬ کارآموزی در عرصه یکی از قسمت های مهم در آموزش است. تاسیس رشته های جدید بر مبنای نیاز کشور اتفاق بدی نیست به این شرط که منطقی باشد.
مصوبه ای داریم که همه رشته هایی که با بیمار سروکار دارند باید در آزمون صلاحیت بالینی شرکت کنند
وی در مورد تغییر کوریکولوم پرستاری بیان داشت: این مورد در دست انجام است و مصوبه ای داریم که همه رشته هایی که با بیمار سروکار دارند باید در آزمون صلاحیت بالینی شرکت نمایند و در شورایعالی برنامه ریزی مصوب شده است.
به گزارش مفدا، حسن زاده در مورد قطب های علمی اظهار داشت: در خلال ۲۰ سال در وزارت بهداشت ۱۲ قطب علمی تاسیس شده است در در دولت قبل در یک روز یکباره ۲۸ قطب علمی به کشور افزوده شده است که معیارهایی نداشته است و در برنامه های ۴ ساله معاونت آموزشی این بحث مورد بررسی قرار می گیرد.
منبع:

1400/12/18
23:38:37
5.0 / 5
528
تگهای خبر: پزشكی , دانشگاه , درمان , فضا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
پرتو بلاگ Parto Blog