پرتو بلاگ
معاون بین المللی دانشگاه علوم پزشكی تهران مطرح كرد

بین المللی سازی دانشگاه محدود به تبادل استاد و دانشجو نیست

بین المللی سازی دانشگاه محدود به تبادل استاد و دانشجو نیست

پرتوبلاگ: به گزارش پرتوبلاگ، معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: در دهه های اخیر، بین الملی شدن از اولویت های دانشگاه ها بشمار می رود. دانشگاه ها بمنظور رشد و توسعه و ارتقاء در کیفیت به سمت بین المللی شدن حرکت می کنند. مباحث بین المللی شدن به تبادل استاد و دانشجو محدود نمی شود و ابعاد گسترده ای دارد که باید شناسایی شود.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، دکتر محمدحسین آیتی در برنامه اینترنتی «پیام دارالفنون» دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ی بین المللی سازی آموزش عالی کشور اظهار داشت: فاکتورهای گسترده بین المللی شدن دانشگاه ها باید احصاء شود. بررسی ها بیان کننده این است که بیش از ۱۰۰ شاخص برای بین المللی سازی وجود دارد که باید در کانون توجه قرار گیرند و برای تحقق هرکدام از این مؤلفه ها، راهکارهایی وجود دارد.
وی درباره ی بین المللی سازی (Internationalization) و جهانی سازی (Globalization) اشاره کرد: بین المللی سازی آموزش عالی بمنظور رویارویی با چالش هایی است که از جهانی سازی به وجود آمده است. ما باید با مفهوم جهانی سازی در کنار بین المللی سازی بطور کامل آشنا شویم. هنگامی دانش به دست آمده در یک کشور به عنوان علم شناخته می شود که آن دانش در عرصه بین الملل شناخته و پذیرفته شود. بین المللی سازی فرآیندی است که ما آگاهانه در مقابل جهانی سازی انجام می دهیم و بدین وسیله دانشگاه ها می کوشند در شبکه جهانی علم و فناوری حضور داشته باشند. این پروژه در قالب گفتمان سازی دانشگاه، با همکاری معاونت بین الملل و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست.
دکتر آیتی افزود: مؤسسات علمی و دانشگاه های دنیا می کوشند که در شبکه های جهانی علم و فناوری حضور داشته باشند و در راه بین المللی شدن، جلو بروند.
وی درباره ی مفهوم جهانی سازی توضیح داد: ایجاد یک جامعه جهانی است که به رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قسمتی از جهان اجازه می دهد تا تاثیر سریع و مهمی بر سایر نقاط جهان بگذارد. به زبان ساده، اختلاط و درهم نوردیده شدن مرزها است. تعدادی از کشورها تلاش می کند که در تعاملات رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روی تعدادی از کشورهای دیگر تاثیر بگذارند.
این استاد دانشگاه درباره ی مفهوم بین المللی سازی، اظهار داشت: در این پدیده، تبادل و تعامل نقش محوری دارد که طی آن، دو یا چند کشور بوسیله توافق به تبادل در امور مورد توافق وارد می شوند. این مؤلفه، طیف گسترده ای از کارهای علمی و عملی را دربر می گیرد و به فهم درک نظام های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیگر ملت ها و تعامل میان ملت ها کمک می نماید.
معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بین المللی شدن یک راه مستمر، لایتناهی و نیازمند سازگاری مستمر آموزش عالی با تغییرات دائمی محیط جهانی بر طبق فرصت ها و چالش ها است. بین المللی سازی را می توان به مفهوم پروسه توفیق بعد بین المللی در اهداف، نقش ها و ارائه آموزش دانشگاهی درنظر گرفت.
وی با اعلان اینکه جهانی سازی، یک سویه است و یک فرهنگ تلاش می کند که بر فرهنگ دیگری تاثیر بگذارد، توضیح داد: چنین موضوعی در میان المللی سازی وجود ندارد؛ بلکه روند تکامل زندگی اجتماعی بشر است و سبب تعامل و وابستگی میان حقایق و دیدگاه ها در زمینه دانشگاهی و علوم می شود.
معاون بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح داد: جهانی سازی، یک امر اجتناب ناپذیر است و در سطح جهان در جریان دارد، اما بین المللی یک امر اختیاری است و به دانشگاه ها و کشورها سفارش می شود بصورت اختیاری و بمنظور استفاده از فرصت ها، رشد و ارتقای خود به سمت بین المللی سازی حرکت کنند.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه یکی از عواملی که می تواند سبب رشد و توسعه دانشگاه ها شود، حرکت به سمت بین المللی سازی است، توضیح داد: بین المللی سازی از اهداف امروزه دانشگاه های دنیا بشمار می رود که اهداف بسیار گسترده ای دارد. بین المللی سازی می تواند عامل توسعه، برندسازی و درآمد دانشگاه ها شود و به اعتبار علمی دانشگاه بیفزاید.
وی با اعلان اینکه بین المللی سازی آموزش عالی، فرایندی از تلفیق کارکردهای آموزشی، پژوهشی است، اظهار داشت: بین المللی سازی با احترام به سنت ها و فرهنگ ها شکل می گیرد. هنگامی که تعامل میان کشورها شکل می گیرد، لازم است که احترام متقابل هم حفظ شود تا اهداف بین المللی سازی محقق شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: آنچه که در زمینه بین المللی سازی دانشگاه ها مورد توجه قرار می گیرد، علم است. مقالات و کتب مختلفی در حوزه بین المللی سازی علم نوشته شده که از نظریه های متفاوت سخن می گویند. «نایت» (شوالیه)، «دوویت»، «رادزکی»، «جیانگ»، «دیویس»، «نیک بین» و «ستوده فر» قسمتی از نظریه هایی هستند که در حوزه بین المللی سازی علم مطرح شده اند. این نظریه ها، علمی و مسنجم هستند و می توانند الگویی در حوزه بین المللی سازی علم باشند.
وی درباره ی بین المللی سازی در زمینه علوم پزشکی، اظهار داشت: بین المللی سازی دارای ابعاد گسترده و مختلفی است که هرکدام دارای زیرشاخه هایی هستند که برمبنای آن می توان اقدامات مختلفی انجام داد. دانشگاه علوم پزشکی تهران می کوشد که میان المللی سازی علم را در ابعاد آموزش، پژوهش، روابط بین الملل، دانشجویی، مدیریت و نیروی انسانی و بهداشت و درمان انجام دهد.
معاون بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ی بعد آموزشی بین المللی سازی این مرکز آموزشی، توضیح داد: ما دراین زمینه به موفقیت های خوبی دست یافته ایم. بیشترین تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه های علوم پزشکی از آن دانشگاه علوم پزشکی تهران است. همین طور در حوزه آموزش دانشجویان و اساتید در خارج از کشور نیز اقداماتی انجام داده ایم.
وی با اعلان اینکه حدود ۳۰ میز همکاری با دانشگاه های سایر کشورها داریم، اشاره کرد: الگویی که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه بین المللی سازی به کار گرفته شده، یک الگوی بومی است. برای ۶ بعد آموزش، پژوهش، روابط بین الملل، دانشجویی، مدیریت و نیروی انسانی و بهداشت و درمان که در حوزه بین المللی سازی مورد توجه دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است، اقدامات مختلفی انجام شده است.
وی در تشریح اقدامات بین المللی سازی در زمینه آموزش، اظهار داشت: «بین المللی سازی آموزش از راه دور»، «بین المللی سازی برنامه درسی»، «ارائه فرصت های تحصیل در خارج، پذیرش متقاضیان بین المللی»، «مشارکت در طرح های فاند تبادل»، «ایجاد دوره های آموزشی مشترک»، «ایجاد دوره های بین المللی»، «مشارکت اساتید بین المللی در کارهای آکادمیک» و «یاددهی و یادگیری با بهره گیری از روش های جدید الکترونیک» از اقدامات این حوزه هستند.
این استاد دانشگاه در تشریح اقدامات بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه پژوهش، اظهار داشت: «استقرار سیستم پژوهشی باز»، «ایجاد سیستم پژوهشی جذاب»، «ایجاد ظرفیت تحقیقاتی جدید»، «انجام بنچ مارک های بین المللی»، «دستاوردهای تحقیقاتی استناد بین المللی»، «شناخت بهتر دانش بومی و عرضه آن به جهان»، «همکاری پژوهشی مشترک»، «رعایت استانداردهای بین المللی در پژوهش های مشترک» و «رعایت اخلاق بین الملل در چاپ مقالات»، قسمتی از اقدمات دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه پژوهشی است.
معاون بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه اقدامات روابط بین الملل، اظهار داشت: «انعقاد تفاهم نامه»، «بازدیدهای بین المللی»، «تشکیل کمیته بین المللی سازی دانشگاهی»، «برگزاری رویدادهای علمی»، «تاسیس شعب بین المللی»، «حضور در رتبه بندی های بین المللی» از اقدامت این حوزه بشمار می رود.
وی با اعلان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه بین المللی سازی آموزش عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشت: یک پردیس بین الملل در جزیره کیش داریم که ۲۰۰ دانشجویی خارجی در این مرکز مشغول به تحصیل هستند. شعبه بین الملل دانشگاه در شهر کربلا را افتتاح کردیم که ۲۰۷ دانشجو دارد. در این مرکز بین المللی ۱۶۲ دانشجوی پزشکی، ۲۴ دانشجوی پرستاری و ۲۴ دانشجوی فیزیوتراپی مشغول به تحصیل هستند. تاسیس یک شعبه بین المللی دانشگاهی در حوزه علوم پزشکی برای اولین بار شکل گرفته است.
وی درباره ی بین المللی سازی در زمینه دانشجویی، اظهار داشت: «ارائه تسهیبلات مورد نیاز دانشجویان خارجی قبل از ورود/ بلافاصله بعد از ورود و ثبت نام»، «تسهیل تعامل دانشجویان بین المللی و داخلی»، «گسترش چند فرهنگ گرایی در دانشگاه»، «یادگیری رفتارهای اجتماعی»، «ارتقاء احترام به تفاوت فرهنگی»، «گسترش مهارت بین فرهنگی»، «برگزاری جشنواره های بین المللی فرهنگی»، «تامین فضای فرهنگی، اجتماعی جذاب و برانگیزنده برای دانشجویان بین الملل» و «گسترش فرهنگ میهمان نوازی در دانشگاه برای جذب دانشجویان بین المللی» از اقدامات انجام شده در این حوزه می باشد.1402/01/03
20:21:38
5.0 / 5
328
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog