پرتو بلاگ

کنکوری های متقاضی استفاده از سهمیه ها بخوانند

کنکوری های متقاضی استفاده از سهمیه ها بخوانند

به گزارش پرتوبلاگ، ضوابط و شرایط استفاده از انواع سهمیه ها برای داوطلبان نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام گردید.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) برای پذیرش در رشته های با آزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همینطور رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۵ فروردین ماه منحصرا از راه درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور شروع شده است و داوطلبان تا آخر وقت امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین فرصت دارند ثبت نام کنند.
همه داوطلبان بر مبنای محل تحصیل خود، جزء سهمیه مناطق (مناطق سه گانه کشوری) محسوب می شوند، مگر این که شرایط استفاده از سهمیه های دیگر را هم داشته باشند.

سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا
داوطلبانی که شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان را دارند، لازم است به ارگان مربوط(سازمان بسیج مستضعفین یا ستاد کل نیروهای مسلح) رجوع و فرم استفاده از سهمیه رزمندگان را تکمیل کنند.
درصورتیکه ارگان تأیید کننده سهمیه، ستاد مشترک سپاه پاسداران و یا ستاد کل نیروهای مسلح باشد، لازم است کد پیگیری(۱۲ رقمی) از ناحیه محل اعزام دریافت شود(کد پیگیری ۱۲ رقمی ایثارگران برای هر آزمون متفاوت است). به عبارت بهتر، درصورتیکه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برای شما از جانب ارگان مربوطه کد ۱۲ رقمی مربوطه صادر شده باشد و شما به هر علت داوطلب ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ می باشید باید باردیگر کد مذکور را دریافت کنید.
در صورتیکه ارگان تأیید کننده سهمیه وزارت جهاد کشاورزی باشد، کد ۱۲رقمی ایثارگران تلفیقی از کدملی فرد و عدد ۵۵ خواهد بود و داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین) در صورت عدم تأیید سهمیه شان، باید به واحدهای تابعه شهرستانهای محل تشکیل پرونده خود رجوع کنند.
داوطلبان ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران «آجـا» که شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان را دارند، برای دریافت کد پیگیری( ۱۲ رقمی) به نشانی اینترنتی https: //www.aja.ir/portal/home/ رجوع کنند.

سهمیه رزمندگان
رزمندگانی که بر مبنای ماده ۱ و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از شهریور ۵۹ تا شهریور ۶۷ حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق ضد باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن رفتن به ارگان ذی ربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ ۲۵ تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان پس از زمان ثبتنام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهایی قرار گیرد. این افراد در صورت تائید نهایی توسط ارگان های ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می شوند.
باتوجه به مصوبه هیئت محترم وزیران ( رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستادکل نیروهای مسلح (سازمان بسیج مستضعفین و ستادکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می توانند از تسهیلات ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شوند.
داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است بعد از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آنرا در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.
داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) در صورت عدم تائید سهمیه و درج سهمیه مناطق بر روی کارت شرکت در آزمون، به واحدهای تابعه شهرستانهای محل تشکیل پرونده رجوع نمایند.
کد پیگیری ۱۲ رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا نیروهای مسلح برای هر آزمون در هر سال متفاوت می باشد. بنابراین داوطلبان ضروریست برای ثبت
نام در هر آزمون با رفتن به واحد مربوط نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی مخصوص همان آزمون اقدام نمایند. مناطق عملیاتی بر مبنای مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می شود.
مدت حضور در جبهه برای افراد دارای تعهدات و مأموریت های خدمتی کارکنان وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های نظامی در جبهه و هم طرح شش ماهه دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمی شود.
نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.

سهمیه ایثارگران
جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» جهت استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.
همینطور «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» ضمن علامتگذاری بند مربوطه میبایست کد ۱۲ رقمی از ارگان ذیربط را دریافت و در بخش مربوطه در تقاضانامه درج نمایند که در صورت تأیید ارگان، در سهمیه گزینش می شوند.
۲۵درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت است.)
۵ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل هم به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.(سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت است.)
طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتیکه سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، مابقی آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.
بر مبنای قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) ۷۰درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۷۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.
سهمیه های فوق برپایه قوانین و مقررات اختصاص یافته و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیه ها توسط مراجع ذی صلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.
داوطلبان سهمیه ایثارگران، علاوه برسهمیه ایثارگران همانند سایرداوطلبان در سهمیه منطقه خود هم گزینش می شوند و سهمیه مناطق آنها هم در کارنامه نتایج علمی درج می شود.
داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسیجی) و ایثارگران (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسیجی) سازمان بسیج مستضعفین، لازم است ضمن رفتن به محل نگهداری پرونده جبهه (نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور)، کد پیگیری ۱۲ رقمی را دریافت نموده و آنرا در فرم تقاضانامه اینترنتی آزمون درج نمایند.
آمار و اطلاعات بعد از اتمام ثبت نام از راه سپاههای استانی به سازمان بسیج مستضعفین ارسال کرد و بعد از تجمیع اطلاعات، برای اعمال در اطلاعات ثبت نامی داوطلبان به سازمان سنجش آموزش کشور عرضه خواهد شد. بنابراین اکیداً سفارش می شود که از رجوع مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین برای دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی خودداری شود.
مشمولین استفاده از سهمیه صرفا یکبار در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی می توانند در دوره روزانه دانشگاههای دولتی از سهمیه استفاده نمایند. درصورتیکه بعد از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف دهند و یا ثبت نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه را در آن مقطع تحصیلی ندارند.
استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون های سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره های شبانه (نوبت دوم) پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین این آئین نامه در صورت انصراف از تحصیل علاوه بر ماده ۳ این آئین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است.
باتوجه به موارد فوق داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ که از سهمیه ایثارگران بهره برده و در آزمون های سال ۱۴۰۱ و یا قبل ازآن در دوره روزانه و یا رشته های فرهنگیان و یا مناطق محروم پذیرفته شده اند و دررشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، سهمیه ایثارگران برای آنان فقط در دوره های غیر روزانه لحاظ وگزینش میگردند و داوطلبانی که دارای یکبار قبولی در دوره های غیر روزانه (شبانه «نوبت دوم»، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز) هستند و دررشته قبولی خود ثبت نام نکرده و یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، می توانند یکبار دیگر از سهمیه ایثارگران در دوره های شامل روزانه و غیرروزانه استفاده نمایند.
داوطلبانی که با بهره گیری از سهمیه ایثارگران حداقل دو بار در دوره های غیرروزانه پذیرفته شده اند و یا در رشته قبولی دوره غیرروزانه فارغ التحصیل شده اند، امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.
لازم به توضیح است داوطلبانی که مشمول ماده ۴ آئین نامه اجرایی فوق هستند می بایست گواهی عدم ثبت نام و یا انصراف خویش را در زمان ثبت نام در رشته قبولی سال ۱۴۰۲ به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوط عرضه نمایند.

سهمیه خانواده شهدا
خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) جهت استفاده از سهمیه مذکور باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیازی به رفتن به «درگاه اینترنتی ایثار» ندارند، در صورت تأیید نهایی توسط «بنیاد شهید و امور ایثارگران»، این داوطلبان در سهمیه خانواده شهدا گزینش می شوند.

بهیاران سهمیه ای
طبق مصوبات شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی سهمیه ویژه بهیاران به مدت ۵ سال (در رشته پرستاری تا سال ۱۴۰۴) شروع اجرا سال ۱۴۰۰ و سهمیه بهیاری برای رشته های اتاق عمل و هوشبری از سال ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ به میزان حداکثر ۵ درصد از ظرفیت هر یک از کدرشته محل های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، در تمامی دوره های (روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه آزاد اسلامی و غیرانتفاعی) به جز رشته محل های مخصوص مناطق محروم، بلایای طبیعی و دارای تعهد خدمت و بورسیه، مقطع کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری به بهیاران حائزشرایط اختصاص می یابد.
دارا بودن دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله) و یا دیپلم بهیاری نظام جدید آموزش متوسطه (سه ساله ۳-۳-۶ ) و یا دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی به اضافه دریافت مدرک پیش دانشگاهی مورد تایید وزارت آموزش وپرورش الزامی است.
پذیرفته شدگان رشته محل هایی که شروع تحصیل آنها در مرحله انتخاب رشته، نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می شود باید تا شهریور سالجاری دارای حداقل سه سال سابقه خدمت بعنوان بهیار و پذیرفته شدگان رشته محل هایی که شروع تحصیل آنها در مرحله انتخاب رشته، نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می شود باید تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ دارای حداقل سه سال سابقه خدمت بعنوان بهیار باشند.
این تسهیلات جهت استفاده از سهمیه بهیاری در رشته محل های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، فقط در استان محل خدمت (محل اشتغال) بهیار اعمال می شود.
داوطلبان حق استفاده از سهمیه بهیاری در استان های دیگر را ندارند و در صورت عدم رعایت این ضابطه، در صورت قبولی با سهمیه بهیاری، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.
طول دوره تحصیل و نظام آموزشی مطابق آئین نامه آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. پذیرفته شدگان این سهمیه مجاز به انتقال و جابجایی نمی باشند.
برنامه آموزشی طبق برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. درس هایی که دانشجو در دوره بهیاری گذرانده است در مقطع کارشناسی پیوسته، تطبیق واحد داده نمی شود و دانشجو ملزم است تمامی دروس مقطع کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری را بگذراند.
برای دیپلمه های بهیاری که درگروه علوم تجربی شرکت می کنند، آزمون درس بهیاری بعنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ برگزار می گردد.
تأثیر نمره این درس در نمره کل در ارتباط با رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری برای پذیرش این رشته ها با بهره گیری از سهمیه بهیاری به صورت تأثیر قطعی است.
حدنصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان حایز شرایط در سهمیه بهیاری هر یک از کدرشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد آن کدرشته محل خواهد بود. داوطلبان بهیار حائزشرایط داری حدنصاب نمره، باتوجه به ظرفیت مربوطه با یکدیگر رقابت کنند.
داوطلب بهیار در کد رشته محل های انتخابی دوره های مجازشده، در سهمیه های مجاز گزینش می شود و برای کد رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری انتخابی، ابتدا با سهمیه بهیاری، سپس در سهمیه های مجاز هم گزینش خواهد شد.
میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان از این سهمیه دو برابر طول مدت تحصیل و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
داوطلبانی که باتوجه به ضوابط فوق مشتاق استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری می باشند، لازم است علاوه بر انتخاب یکی از سهمیه ها فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مربوط تعیین نموده و همینطور استان محل خدمت (استان محل خدمت شاغلین بهیاری) خویش را در همین بند درج و مدارک لازم را هم تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشته ذیربط استفاده نمایند.
منبع:

1402/01/26
15:09:20
5.0 / 5
383
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
ساخت بلاگ

پرتو بلاگ Parto Blog