پرتو بلاگ
براساس عملكرد سال ۹۹-۹۸ ؛

برترین پژوهشگاههای كشور عرضه شدند

برترین پژوهشگاههای كشور عرضه شدند

به گزارش پرتوبلاگ موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ را اعلام نمود.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری با بیان این خبر اظهار داشت: نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ که با تصویب وزارت علوم توسط گروه رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری انجام شده، منتشر گردید. دهقانی اظهار داشت: موسسه استنادی علوم (ISC) از اواخر سال ۹۸ با ابلاغ رسمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در عمل ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را با شاخص ها و معیارهای مصوب کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت علوم شروع کرد. وی ادامه داد: هرچند در طول ۱۰ سال قبل رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط گروه رتبه بندی (ISC) انجام می شد ولی در سال ۹۹ رتبه بندی و ارزیابی پژوهشگاه ها و دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخصهای جدید و هم روش شناسی کاملا متفاوت نسبت به قبل و هم با هماهنگی و نظارت کامل کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت علوم توسط (ISC) انجام گرفت. رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری عنوان کرد: اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است؛ اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری است، خوداظهاری دانشگاه ها که از راه تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه ها به دست می آید و برخی اطلاعات آموزشی که از راه وزارت علوم یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود. وی ادامه داد: به علت ماهیت متفاوت مراکز آموزشی و پژوهشی و تفاوت در مأموریت ها، ضرایب معیارها و شاخص ها در رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها متفاوت می باشد. مهم ترین تفاوت در معیار آموزش است که ضریب آن برای پژوهشگاه ها صفر در نظرگرفته است. جدول زیر وزن هر معیار در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را نشان داده است. در سایر شاخص ها و زیرشاخص ها هم تفاوت هایی وجود دارد که در روش شناسی مندرج در سایت رتبه بندی به صورت کامل عرضه شده است. معیار اصلی وزن موسسات آموزشی وزن موسسات پژوهشی آموزش ۲۵ صفر پژوهش ۲۵ ۲۵ فناوری و نوآوری ۲۵ ۳۵ بین المللی سازی ۱۰ ۱۰ اثرگذاری اقتصادی ۱۰ ۲۰ خدمات اجتماعی زیرساخت و تسهیلات ۵ ۱۰ جمع کل ۱۰۰ ۱۰۰ دهقانی افزود: در رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ تعداد ۳۰ پژوهشگاه حضور دارند که از این تعداد ۱۹ پژوهشگاه از پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند. بر این اساس نتایج هم بر طبق همین تقسیم بندی اعلام شده است. وی ادامه داد: به این شکل که یک رتبه بندی با نام درهمکرد اعلام شده است که تمامی ۳۰ پژوهشگاه را با هم رتبه بندی می کند و یک رتبه بندی شامل پژوهشگاه های وزارت علوم است که ۱۹ پژوهشگاه با هم رتبه شده اند. این رتبه بندی بر مبنای تقسیم بندی وزارت علوم شامل ۴ گروه علوم انسانی و معین، علوم بین رشته ای، علوم پایه و تجربی تخصصی است. رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: در هر دو بخش درهمکرد و پژوهشگاه های وزارت علوم، با عنایت به نزدیک بودن امتیازات، بازه های رتبه ای، به جای رتبه مطلق پیشنهاد و اجرا شده است. بر این اساس، همه پژوهشگاه های حاضر در رتبه بندی به صورت بازه مشخص محاسبه و در هر بازه به صورت الفبایی اعلام شده است. بازه رتبه ای ۵ تایی برای پژوهشگاه ها، درنظر گرفته شده است. وی ادامه داد: پژوهشگاه ها می توانند با رفتن به پروفایل خود جزئیات عملکرد را در هر شاخص ملاحظه کنند. نتایج رتبه بندی در وبسایت رتبه بندی به آدرس https: //ur.isc.ac برای عموم در دسترس می باشد و روش شناسی آن هم به صورت واضح در همین وبگاه قرار داده خواهد شد. نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال ۹۹-۹۸ در جداول زیر آورده شده است. رتبه پژوهشگاه ها به صورت درهمکرد رتبه نام پژوهشگاه ۱-۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱-۵ پژوهشگاه رویان ۱-۵ پژوهشگاه صنعت نفت ۱-۵ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ۱-۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۶-۱۰ پژوهشگاه دانش های بنیادی ۶-۱۰ پژوهشگاه رنگ ۶-۱۰ پژوهشگاه مواد و انرژی ۶-۱۰ پژوهشگاه نیرو ۶-۱۰ پژوهشگاه هوا فضا ۱۱-۱۵ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۱-۱۵ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۱-۱۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۱-۱۵ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۱۱-۱۵ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۶-۲۰ پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۶-۲۰ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶-۲۰ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۶-۲۰ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱۶-۲۰ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۲۱+ پژوهشکده بیمه ۲۱+ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) ۲۱+ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲۱+ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۲۱+ پژوهشگاه فضایی ایران ۲۱+ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۲۱+ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ۲۱+ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۲۱+ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۲۱+ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور نتایج رتبه بندی پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، معین و علوم انسانی، بین رشته ای و علوم پایه و تجربی در سال ۹۹-۹۸ در جداول زیر آورده شده است. رتبه پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم رتبه نام پژوهشگاه ۱-۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱-۵ پژوهشگاه دانش های بنیادی ۱-۵ پژوهشگاه رنگ ۱-۵ پژوهشگاه مواد و انرژی ۱-۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۶-۱۰ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۶-۱۰ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶-۱۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۶-۱۰ پژوهشگاه هوا فضا ۶-۱۰ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۱-۱۵ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۱-۱۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۱-۱۵ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱-۱۵ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ۱۱-۱۵ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۶+ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۶+ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۶+ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۱۶+ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور رتبه پژوهشگاه های حوزه علوم انسانی و معین ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه پژوهشگاه ۱-۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱-۴ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱-۴ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱-۴ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۵ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۵ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۵ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۵ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور رتبه پژوهشگاه های حوزه بین رشته ای با مأموریت ملی رتبه پژوهشگاه ۱-۳ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱-۳ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۱-۳ پژوهشگاه هوا فضا ۴ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی رتبه پژوهشگاه های حوزه علوم پایه و علوم تجربی رتبه پژوهشگاه ۱-۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱-۵ پژوهشگاه دانش های بنیادی ۱-۵ پژوهشگاه رنگ ۱-۵ پژوهشگاه مواد و انرژی ۱-۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۵ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۵ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

1400/04/25
21:13:42
5.0 / 5
541
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
پرتو بلاگ Parto Blog