پرتو بلاگ
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت:

۱۰ محور برنامه های توسعه ای فناوری سلامت

۱۰ محور برنامه های توسعه ای فناوری سلامت

پرتوبلاگ: رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برنامه های توسعه ای دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت را در 10 محور اعلام نمود.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم، با ارائه گزارش برنامه های جدید حوزه فناوری سلامت اظهار داشت: مهم ترین موارد شامل برنامه های حمایتی، ساماندهی مراکز رشد، پارک های علم و فناوری سلامت، ارزشیابی کارهای تحقیقات و فناوری، کمیته سلامت دیجیتال، کمیته مدیریت دارایی های معنوی، واگذاری امور اجرائی و تمرکز بر سیاست گذاری، ارتباط با صنعت، راه اندازی مراکز نوآوری سلامت و توسعه آموزش است. وی با اشاره به این که سیاست ها و برنامه های حمایتی مختلفی از شرکتها و مراکز رشد و هسته های فناور در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در ابتدا برنامه های حمایتی که از گذشته شروع شده بود را پیگیری کردیم تا کاری نیمه کاره باقی نماند و از طرف دیگر در جهت ساماندهی منابع حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز اقدام کردیم.اعطای تسهیلات به شرکتها و مراکز رشد و هسته های فناور از مسیر صندوق هارئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر این که اولویت ما اعطای تسهیلات از مسیر صندوق هاست تا تسهیلات ارائه شده به سیستم حمایتی بازگردد و باردیگر در چرخه قرار بگیرد، اظهار داشت: برای این مهم هم دو مسیر تعیین بودجه از شروع سال و تعیین پروسه بر پایه قوه عاقله و بدون سوگیری در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: بودجه حمایتی از شروع سال با تمهیداتی مشخص می شود و کمیته های فنی در رابطه با هر محور حمایتی نیز تشکیل شده تا نقش قوه عاقله را ایفا کند و تصمیم گیری ها با خرد جمعی و مشارکت نمایندگان مدیران فناوری بخش های مختلف کشور صورت گیرد. بگفته منظم یکی از مواردی که در تقویت مراکز رشد و هسته های فناور بسیار موثر بوده و مصوبه آن ابلاغ گردیده، مراکز رشد اقماری بود که حالا هم درحال اجراست، ارائه امکانات و زیرساخت هایی است که مراکز رشد را به مراکز تحقیقاتی نزدیک می کند. به سبب این مصوبه امکان استفاده از امکانات آموزشی، فضا و تجهیزات مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها طی چارچوب هایی برای مراکز فراهم گشته است.امکان استقرار قانون مند شتابدهنده ها در مراکز رشدوی از امکان استقرار قانون مند شتابدهنده ها در مراکز رشد آگاهی داد و اظهار داشت: بتازگی مجوز استقرار شتابدهنده ها در مراکز رشد از شورای عالی گسترش صادر گردیده است که این امر تقویت مراکز رشد را در پی دارد. رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اشاره کرد: یکی از اقدامات مهم این است که هسته های فناور مستقر در مراکز رشد از خیلی از امتیازاتی که یک شرکت دانش بنیان برخوردارست بهره مند می شوند. با تعاملات شکل گرفته با سازمان غذا و دارو و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، هسته های فناور مستقر در مراکز رشد که در زمینه سلامت فعال می باشند از امتیازاتی که یک شرکت دانش بنیان برخوردارست بهره مند می شوند.امکان گذراندن تعهدات قانونی دانش آموختگان در شرکت های مستقر مراکز رشد و پارک های فناوری سلامتوی اضافه کرد: در زمینه معاونت آموزشی وزارت بهداشت هم امکان گذراندن تعهدات قانونی دانش آموختگان داروسازی و علوم پایه پزشکی در شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های فناوری سلامت فراهم گشته است در گذشته فارغ التحصیلان تنها می توانستند در شرکت های دانش بنیان تعهدات قانونی خودرا بگذرانند.تصویب ساختار سازمانی مراکز رشد در دانشگاه های علوم پزشکیمنظم از قول مساعد برای تصویب ساختار سازمانی مراکز رشد آگاهی داد و اظهار داشت: برای ایجاد ساختار سازمانی مراکز رشد اقدامات فشرده ای انجام شده همچون شاخص ها و مستندات تهیه و تدوین شده تیپ بندی مراکز رشد انجام شده است. پیشنهاداتمان را برای جایگاه های سازمانی به دفتر منابع انسانی ارسال کردیم. بگفته وی با تشکیل کمیته فنی مراکز رشد، امکان تاسیس مراکز رشد جدید و ارزیابی و نظارت بر آنها و همین طور تدوین سیاست های عملیاتی فراهم گشته است. تیم ۱۰۰ نفره ای از ارزیاب های حرفه ای از کل کلان منطقه ها و دانشگاه های علوم پزشکی برای این کار در نظر گرفته شده و آموزش های اولیه را نیز گذرانده و برخی از این عزیزان ماموریت های اولیه را نیز به انجام رسانده اند.تصویب چارت سازمانی پارک های علم و فناوری حوزه سلامترئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به تهیه و تصویب چارت سازمانی برای ۱۲ پارک علم و فناوری سلامت اظهار داشت: این یک اتفاق جدید است که با راه اندازی کمیته فنی پارک ها، ارزشیابی پارک های علم و فناوری حوزه سلامت عنوان شد. با چارت سازمانی مصوب پارک ها هویت ساختاری مشخصی پیدا کرده و می توانند منابع حمایتی و زیرساختی دریافت نمایند. وی به مشکل دیرینه پارک های سلامت اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای قوانین و باور قبلی تنها وزارت علوم می توانست مجوز فعالیت پارک های علم و فناوری را صادر کند و همین مسئله در ضمن سالیان فشار زیادی را روی شرکت های حوزه سلامت وارد کرده بود. منظم اضافه کرد: با پیگیری ها و توافقات انجام شده، در طرح جهش تولید که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، شرکت های مستقر شده در پارک های وابسته به وزارت بهداشت هم به لحاظ قانونی از مزیت های قانونی پارک ها استفاده می کنند.ارزشیابی کارهای تحقیقات و فناوری در زمینه سلامت وی با اشاره به تعامل بین معاونت های «آموزشی»، «دانشجویی فرهنگی» و «تحقیقات و فناوری» وزارت بهداشت در ارزشیابی کارهای تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی در قالب طرح رعد، اظهار داشت: فناوری در کنار محور تولید دانش و ساختار برای اولین بار در پروسه ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی لحاظ می شود و این تحول بزرگی در عرصه فناوری سلامت است. رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به تغییر روند ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی از روش استعلام به خوداظهاری اشاره نمود و اظهار داشت: در شورای ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی نقش ستادی وزارت بهداشت جهت بررسی و مستندسازی را حذف کردیم.بازنگری فاکتورهای ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی در آینده نزدیک وی اظهار داشت: قرار شد تا هر آنچه دانشگاه ها اظهار کنند در ارزشیابی پذیرفته شود و در کنار آن یک تیم اعتباربخشی متشکل از ارزیاب ها خروجی های خوداظهاری را اعتباربخشی خواهند کرد و فاکتورهای ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی در آینده نزدیک بازبینی می شوند.تشکیل کمیته سلامت دیجیتال نیز با مشارکت تمامی ذی نفعانمنظم اضافه کرد: کمیته سلامت دیجیتال نیز با مشارکت تمامی ذی نفعان این حوزه در بخش های مختلف تشکیل شد و اولین جلسه آن نیز برگزار شده است. حوزه سلامت دیجیتال کار و حمایت زیادی می طلبد تا مشکلات قوانین و مجوزها در این عرصه را رفع کند. وی تصریح کرد: کمیته مدیریت دارایی های معنوی در امتیازدهی ابداعات و اختراعات و هدایت آنها به سمت تجاری سازی و دفاتر انتقال فناوری TTO به وجود آمده است. امکانات خاص و در همکاری با نیماد فضایی به این کمیته اختصاص یافته که به زودی با جذب مسئولان و کارشناسان فعالیت خودرا شروع می کند. توجه ویژه به نقش فناوری در امتیازدهی ابداعات و اختراعات از اهداف این کمیته است. رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از واگذاری امور اجرائی به صندوق های پژوهش و فناوری آگاهی داد و اظهار داشت: هم اکنون ۶ صندوق وابسته به وزارت بهداشت در زمینه سلامت فعال می باشند و با ایجاد مجمع صندوق ها تقسیم کاری انجام دادیم تا در نتیجه آن امور اجرائی را به آنها واگذار نماییم و وزارت بهداشت سیاستگذاری و نظارت بر اجرا را برعهده دارد.ایجاد مراکز نوآوری و فناوری سلامتوی با بیان این که دستورالعمل و زیرساخت های ایجاد مرکز نوآوری سلامت محور در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تهیه شده، اظهار داشت: تا حالا درخواست هایی هم رسیده است که بدون تردید با استقبال دانشگاه های علوم پزشکی همراه خواهد بود. منظم اظهار داشت: در گذشته زیرساخت های لازم برای ایجاد مراکز نوآوری و فناوری در زمینه سلامت وجود نداشت. در مرکز نوآوری از ایده آغاز می شود یعنی مرحله ای که هنوز هسته و تیم فناورانه ای شکل نگرفته برنامه تجاری و درآمدزایی وجود ندارد واین مهم ترین تفاوت یک مرکز نوآوری با شتابدهنده، مرکز رشد یا پارک فناوری است. وی با اعلان اینکه یکی از بزرگ ترین معضلات شرکت های حوزه سلامت، تعامل با سازمان غذا و دارو و آشنایی با فرآیندهای پیچیده آنجاست، اظهار داشت: برنامه دفتر توسعه فناوری سلامت تهیه برنامه های آموزش عملیاتی از تمامی فرآیندهای سازمان غذا و دارو است. از بخش های مختلف، برنامه ها و روال ها استخراج شده و با کمک اساتید غذا و دارو درحال ضبط دوره ها هستیم تا در قالب آموزش مجازی ارائه نماییم. بگفته رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برآورد شده بیش از ۳۰ دوره آموزشی تا آخر مرداد ماه به مجموعه آموزش مجازی معاونت افزوده می شود. ضمن این که برنامه های آموزشی قدیمی هم درحال به روز رسانی است تا با فرمت جدید ویرایش شده و در سامانه آماده بهره برداری عموم شوند.واگذاری ۱۷ ماموریت ارتباط با صنعت به دانشگاه های علوم پزشکی منظم از واگذاری ۱۷ مسئولیت به دانشگاه های علوم پزشکی آگاهی داد و اظهار داشت: در امتداد ماموریت ارتباط با صنعت ۱۷ مسئولیت به مدیران فناوری دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه های مختلف سپرده شده که طبق گزارش های رسیده می توان تخمین زد قریب به ۵۰ درصد برنامه ها تاپانزدهم مرداد ماه طبق زمانبندی تعیین شده، پیش می رود و این پیشرفت مطلوبی در این حوزه محسوب می شود.

1400/05/17
15:47:50
5.0 / 5
513
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog