پرتو بلاگ
بررسی قند خون ۲۰۰ هزار ایرانی؛

نتایج بزرگترین تحقیق ملی درباره دیابت

نتایج بزرگترین تحقیق ملی درباره دیابت

پرتوبلاگ: نتایج بزرگترین مطالعه ملی بررسی شیوع دیابت و پیش دیابت و عوامل خطر آن در جمعیت بزرگسال ایرانی نشان میدهد 15 درصد افراد، مبتلا به دیابت و 25 درصد در مرحله پیش دیابت هستند.به گزارش پرتوبلاگ به نقل از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج این مطالعه ملی اپیدمیولوژیک در مقاله ای تحت عنوان Nationwide prevalence of diabetes and pre-diabetes and associated risk factors among Iranian adults;analysis of data from the PERSIAN cohort study اکتبر ۲۰۲۱ در مجله معتبر بین المللی Diabetes Therapy انتشار یافته است.
در این مطالعه ملی، میزان شیوع دیابت و پیش دیابت برمبنای سن، جنس، منطقه سکونت (شهری یا روستایی)، قومیت، وضعیت اقتصادی افراد، عوامل خطر اجتماعی-جمعیتی در رابطه با آن و میزان آگاهی از دیابت و کنترل قند خون در ایران» را بر روی ۱۶۴ هزار فرد ۳۵ تا ۷۰ سال از نژادهای مختلف ایرانی شرکت کننده در مطالعه ملی آینده نگر «کوهورت پرشین» از ۱۸ منطقه جغرافیایی کشور که حداقل طی ۹ ماه گذشته در منطقه خود سکونت داشته اند، طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده است.
میزان شیوع دیابت و پیش دیابت در ایران
به گفته دکتر رضا ملک زاده، مجری اصلی مطالعه کوهورت پرشین و سرپرست تیم تحقیقاتی مطالعه حاضر، برمبنای یافته های این تحقیق، ۱۵ درصد جمعیت بزرگسال ایران مبتلا به دیابت (قند خون ناشتا مساوی یا بیش از ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر) و بیش از ۲۵ درصد در مرحله پیش دیابت (قند خون ناشتای مساوی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی گرم در دسی لیتر برمبنای معیارهای سال ۲۰۲۰ انجمن دیابت آمریکا) هستند.
وی میزان شیوع دیابت و پیش دیابت در مردان ایرانی را نیز به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۷ درصد و در زنان ۱۷ درصد و ۲۴ درصد اعلام نمود.
افزایش نگران کننده شیوع دیابت در بزرگسالان ایران
نویسنده ارشد مطالعه، شیوع دیابت و پیش دیابت در بزرگسالان ایران را به میزان نگران کننده ای درحال افزایش دانست و اظهار داشت: شیوع دیابت در بالغین ایران در سال ۲۰۱۱/ ۱۳۹۰، نزدیک به ۱۲ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴، ۳۵ درصد افزایش نشان می داد.
چه افرادی بیشتر در معرض خطر مبتلاشدن به دیابت و پیش دیابت هستند؟
وی ضمن اشاره به این که احتمال مبتلاشدن به دیابت و پیش دیابت با بالا رفتن سن بطور پیوسته افزایش می یابد، سنین ۶۵ سال و بالاتر و ۵۵ تا ۶۴ سال را در صدر گروههای سنی در معرض خطر دیابت برشمرد و اظهار داشت: سن بالا، اضافه وزن و چاقی، شکم بزرگ، WHR بالا (یکی از شاخصهای تن سنجی که نسبت دور کمر به لگن را اندازه گیری می کند) و برخی زمینه های قومی خاص، شانس مبتلاشدن به دیابت و پیش دیابت را به شکل قابل توجهی بالا می برد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران همین طور شانس مبتلاشدن به دیابت و پیش دیابت در جمعیت روستایی نسبت به شهری، در افراد با تحصیلات بالاتر و دارای فعالیت بدنی زیاد ومتوسط، کمتر است.
چند درصد مبتلایان دیابت از بیماری خود خبر داشته اند؟
دکتر محمد ابراهیم خمسه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نویسنده اول مطالعه حاضر نیز در تشریح دیگر نتایج آن اظهار داشت: ۸۰ درصد کل مبتلایان دیابت در این مطالعه، از بیماری خود آگاهی داشته اند که نسبت آگاهی از مبتلاشدن به دیابت در جمعیت مردان ۷۷ درصد و در زنان ۸۲ درصد بوده است. دیابت ۲۰ درصد افراد در مطالعه نیز تشخیص داده نشده بود.
وی اضافه کرد: آگاهی از مبتلاشدن به دیابت، در بیماران مسن، دارای شکم بزرگ و WHR بالاتر، (در مقایسه با افراد با شاخص توده بدنی طبیعی)، در وضعیت اقتصادی بهتر، زنان و متاهلین بیشتر است.
چند درصد مبتلایان دیابت موفق به کنترل قند خون شده اند؟
رئیس مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: مطالعه ملی حاضر همین طور نشان داد: قند خون ۴۱ درصد بیماران مبتلا به دیابت تحت درمان، کنترل شده بود. در میان زنان و مردان تحت درمان نیز، قند خون به ترتیب ۴۴ درصد و ۳۶ درصد تحت کنترل درآمده بود.
نویسنده اول مطالعه اضافه کرد: همین طور کنترل قند خون در زنان، افراد چاق، دارای فعالیت بدنی زیاد، افراد دارای تحصیلات بالاتر و دارای برخی زمینه های نژادی خاص، بطور قابل توجهی بهتر است.
به گفته رییس مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان دانشگاه علوم پزشکی ایران مطالعه انجام شده نشان داده است کنترل قند خون با افزایش سن کاسته می شود.
بیشترین شیوع دیابت و پیش دیابت در مناطق ایران
وی در تشریج نتایج «شیوع دیابت و پیش دیابت در مناطق مختلف ایران» نیز اظهار داشت: بیشترین و کمترین شیوع دیابت در ایران به ترتیب در یزد با ۲۱ درصد و ارومیه با ۸ درصد و بیشترین و کمترین شیوع پیش دیابت نیز در ساری و فسا مشاهده شد.
بیشترین میزان آگاهی از دیابت و کنترل قند خون در کدام مناطق ایران است؟
خمسه اضافه کرد: بیشترین و پایین ترین میزان آگاهی از دیابت به ترتیب در میان ساکنان فسا (۸۹ درصد) و ساری (۶۰ درصد) و بیشترین و پایین ترین میزان کنترل قند خون نیز به ترتیب در میان ساکنین فسا (۷۰ درصد) و هویزه (۲۷ درصد) مشاهده شد.
بیشترین شیوع دیابت و پیش دیابت در کدام اقوام ایران است؟
خمسه به تشریح میزان شیوع دیابت و پیش دیابت در میان اقوام مختلف ایرانی برمبنای یافته های این تحقیق پرداخت و اظهار داشت: در مقایسه با قوم فارس بعنوان بیشترین جمعیت مورد بررسی در مطالعه، قوم های «بلوچ» و «زابلی» با شانس بالاتر مبتلاشدن به دیابت مواجه بوده و «عشایر ترک» بطور قابل توجهی شانس پایین تری برای مبتلاشدن به دیابت داشتند.
وی اضافه کرد: همین طور احتمال مبتلاشدن به پیش دیابت در میان «عشایر عرب» بالاتر، و شانس مبتلاشدن به پیش دیابت در قوم «عرب» هم بطور قابل توجهی پایین تر است.
میزان آگاهی از مبتلاشدن به دیابت و کنترل قند خون در کدام اقوام بیشتر است؟
وی به میزان آگاهی از مبتلاشدن به دیابت و کنترل قند خون در اقوام ایرانی مورد بررسی در تحقیق حاضر اشاره نمود و اظهار داشت: در مقایسه با قوم فارس با بیشترین جمعیت مورد بررسی در این مطالعه، احتمال آگاهی از ابتلای به دیابت، در میان اقوام «بلوچ»، «عرب»، «زابلی» و افراد با «قومیت مختلط» بیشتر است. همین طور «کنترل کافی قند خون» در میان قوم «زابلی» بیشتر و در میان قوم «بلوچ» کمتر است.
فراهم شدن امکان مقایسه جامع شیوع دیابت در اقوام مختلف ایرانی
بر اساس مطالعه حاضر دکتر ملک زاده، مجری اصلی مطالعه ملی کوهورت پرشین و سرپرست تیم تحقیقاتی مطالعه حاضر نیز ایران را ملتی با اقوام مختلف دانست که در حوزه های ژنتیکی، فرهنگی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، آب و هوا و خاصیت های جغرافیایی، سبک زندگی و الگوهای رژیم غذایی تفاوت های اساسی و گسترده ای بین آنها وجود دارد.
وی اضافه کرد: بررسی شیوع دیابت در میان اقوام مختلف ایرانی شرکت کننده در مطالعه با عنایت به همه عوامل خطر احتمالی در میان آنها صورت گرفته است و تعداد بالای مشارکت کنندگان در این مطالعه، امکان مقایسه جامع شیوع دیابت در میان اقوام مختلف را فراهم ساخته و به شناسایی جمعیت های پرخطر کمک می نماید.
ملک زاده ابراز امیدواری کرد که در مطالعات آینده، علت این تفاوت های گسترده و اساسی شیوع دیابت در میان اقوام مختلف ایرانی بررسی شود.
مطالعه کوهورت پرشین (PERSIAN) بزرگترین مطالعه ملی مبتنی بر جمعیت آینده نگر با مشارکت ۲۰۰ هزار ایرانی از گروههای مختلف قومی و نژادی شهری و روستایی است که به رهبری دکتر رضا ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت بیش از ۳۵ تن از متخصصین برجسته از ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور با هدف «بررسی اپیدمیولوژی بیماری های مزمن غیرواگیر و عوامل خطر بروز آنها و پیشگیری، کاهش شیوع و بار این بیماری ها در نظام سلامت ایران» از سال ۲۰۱۴ تا حالا در مناطق شهری و روستایی با نرخ پایین مهاجرت در استانهای ایران به اجرا درآمده است.
سرعت بالای شیوع دیابت در ایران چالش جدی نظام سلامت در آینده است!
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیابت را یکی از چهار بیماری اصلی در میان بیماری های مزمن غیرواگیر دانست و اظهار داشت: سرعت بالای شیوع دیابت در ایران واقعاً نگران کننده است؛ به صورتی که پیش بینی می شود که تا ۲۰ سال آینده، ۲۵ درصد مردم ایران مبتلا به دیابت شوند و ۳۵ درصد نیز در مرحله پیش دیابت قرار گیرند.
وی اظهار داشت: اگر به سرعت مانع این پیشروی نشویم، نظامت سلامت ایران را با مشکلات بسیار جدی تر عوارض شیوع این بیماری، از بروز سایر بیماری های در رابطه با دیابت گرفته تا افزایش هزینه های کمرشکن آن برای مردم مواجه خواهد نمود.
ملک زاده تصریح کرد: نظام سلامت ایران باید برنامه جلوگیری از دیابت را به شکل جدی در دستور کار قرار دهد و علاوه بر غربالگری افراد دارای عوامل خطر بالا، اطلاع رسانی وسیع درباره لزوم پرهیز از مصرف زیاد مواد قندی و نشاسته ای، افزایش تحرک بدنی، حفظ وزن مناسب، کاهش اضافه وزن و چاقی را بطور مستمر دنبال کند.
شیوع دیابت در جهان چه میزان است؟
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: بیماری دیابت، با وجود قابل پیشگیری بودن، برمبنای آخرین پیش بینی های انجمن بین المللی دیابت (IDF) ۴۶۳ میلیون بزرگسال (۹.۳ جمعیت جهان) را مبتلا کرده است و بر طبق این پیش بینی ها، شیوع دیابت تا سال ۲۰۴۵ به ۷۰۰ میلیون نفر (۱۰.۹ درصد جمعیت جهان) افزایش خواهد یافت.
وی همین طور از شیوع پیش دیابت در میان ۳۷۴ میلیون نفر در جهان (۷.۵ درصد جمعیت) آگاهی داد و اظهار داشت: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۵ میزان شیوع پیش دیابت در جهان، به ۵۴۸ میلیون نفر (۸.۶ درصد جمعیت) افزایش یابد.
مهمترین عوامل خطر بیماری دیابت و نقش آگاهی یابی در جلوگیری از شیوع بیماری
دکتر خمسه فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان و نویسنده اول مقاله نیز عنوان کرد: نتایج مطالعه ملی حاضر نشان داده است شیوع دیابت بطور قابل توجهی بالاتر از تخمین های جهانی در ایران طی دهه های گذشته بوده و نتایج مطالعه نیز، این نگرانی را اثبات می کند.
وی رژیم غذایی ناسالم، بی تحرکی، اضافه وزن و چاقی، مصرف زیاد قند و شیرینی جات را از موثرترین عوامل خطر افزایش شیوع دیابت در ایران و این بیماری را از عوامل خطر مهم در بروز بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، نارسایی های مزمن کلیوی، سرطان ها و سایر بیماری های مزمن غیرواگیر و از علل مرگ های زودرس در کشور دانست.
لزوم انجام تست دوره ای قند خون بالا در افراد بالای ۴۵ سال
خمسه با یادآوری این که ۲۰ درصد افراد مبتلا به دیابت در مطالعه حاضر، از بیماری خود بی خبر بوده اند، بر افزایش آگاهی افراد در جلوگیری از دیابت و پیش دیابت و نیز لزوم انجام تست دوره ای قند خون در افراد بالای ۴۵ سال به ویژه افراد مواجه دارای عوامل خطر یاد شده را ضروری برشمرد.
وی اظهار داشت: اطلاع رسانی مداوم پزشکان، مراقبان بهداشتی و رسانه ها به افراد در مورد خطرات بسیار جدی دیابت، تاکید و بروزرسانی اطلاعات در مورد میزان شیوع دیابت و پیش دیابت در کشور، تعیین اولویت ها و برنامه ریزی برای ارائه مراقبت های بهداشتی بهتر به افراد در معرض خطر یک نیاز ضروری می باشد.
تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به قند خون بالا موفق به کنترل بیماری نمی شوند
به گفته خمسه، نکته دیگر دارای اهمیت، کنترل کافی قند خون در افراد تحت درمان است؛ چونکه درصد قابل توجهی از افراد تحت درمان، به دلیلهای مختلف موفق به کنترل قند خون نمی شوند و شاید در اینباره به ابتکار عمل خاصی برای کنترل قند خون در کشور نیاز باشد.


منبع:

1400/07/13
11:48:09
5.0 / 5
619
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog