پرتو بلاگ
دبیر شبكه تحقیقات قلب و عروق ایران:

اولویت های پژوهشی حیطه قلب و عروق شناسایی شد

اولویت های پژوهشی حیطه قلب و عروق شناسایی شد

به گزارش پرتوبلاگ دبیر شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران از شناسایی 14 اولویت مطالعاتی در حوزه بیماریهای حیطه قلب و عروق آگاهی داد و اظهار داشت: در عناوین پژوهشی رتبه اول به مطالعات در رابطه با پرفشاری خون اختصاص یافت.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از وزارت بهداشت، اولویت های عناوین پژوهشی در حیطه قلب و عروق طی یک ماموریتی که از جانب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دکتر نضال صراف زادگان رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و دبیر شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران سپرده شده بود، شناسایی شد. صراف زادگان هدف عمده انجام مأموریت تدوین اولویت های پژوهشی شبکه تحقیقاتی قلب و عروق را محدودیت منابع مالی دانست و اضافه کرد: در مقابل محدودیت بودجه پژوهشی باید ساختاری از اولویت ها و نیازهای کشور تعریف شود تا معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و موسسه نیماد طبق این اولویت ها از طرح های پژوهشی حوزه قلب و عروق حمایت کنند. وی به لزوم جمع آوری داده ها و تعیین اولویت ها بر اساس روش های علمی تصریح کرد و اظهار داشت: در نبود اولویت های پژوهشی، هر متخصصی در حوزه قلب و عروق می تواند بر مبنای تجارب شخصی و کاری خود نظراتی درباره لزوم ها و نیازهای تحقیقاتی کشور در این عرصه بیان کند که بدون شک نمی تواند اصول بی طرفی و جامعیت را پوشش دهد. دبیر شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران اضافه کرد: در تدوین اولویت های پژوهشی از روش های استاندارد و به روز دنیا استفاده کردیم و در زمانبندی بسیار کوتاه موفق شدیم این روش را مطابق با شرایط کشور و فضای تحقیقاتی موجود، بومی سازی نماییم. وی با اشاره به اینکه جهت شناسایی اولویت های پژوهشی حیطه قلب و عروق، ۷ معیار اولویت بندی تعیین شد، اظهار داشت: این معیارها بعد از وزن دهی به ترتیب شامل امکان پذیری، هزینه اثربخشی، عدالت در سلامت، اهمیت موضوع، پتانسیل مبحث در بهبود مراقبت و نتایج بیماری، قابلیت پذیرش در جامعه و هم راستا بودن با اولویت های ملی و بین المللی بودند. نتایج برای متخصصان بسیار حایز اهمیت بود. صراف زادگان به عناوین پژوهشی اشاره نمود و اضافه کرد: در عناوین پژوهشی رتبه اول به مطالعات در رابطه با پرفشاری خون اختصاص یافت. تنها در صورتی این عنوان در رتبه اول جای می گرفت که با روش علمی و استاندارد به بررسی و رتبه بندی موضوعات پژوهشی پرداخته شود. رتبه دوم در ارتباط با کنترل و جلوگیری از سکته های قلبی بود که لازمه آن تغییر شیوه زندگی مردم است. وی اظهار داشت: رتبه سوم هم در ارتباط با مطالعه عوامل خطر سکته های قلبی و رتبه چهارم در ارتباط با بررسی وضع موجود بیماری ایسکمیک قلبی شامل تعیین بار بیماری است. ثبت بیماری های قلبی عروقی بعنوان اولویت پنجم تعیین شد که در همه جای دنیا این بیماری ها ثبت می شوند. رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان افزود: مطالعات در رابطه با کووید و بیماری های قلبی و عروقی در رتبه ششم قرار گرفت که مقرر شد از هر مطالعه ای در این عرصه حمایت شود. همینطور مطالعات ارزشیابی اجرا، مطالعات در زمینه اقدامات مداخله ای درمانی بیماری های قلبی عروقی و طراحی گایدلاین ها (تهیه، به روز رسانی و بومی سازی) در رابطه با حیطه قلب و عروق در رده های بعدی اولویت قرار گرفتند. وی با تکیه بر این که وقتی نتایج اولویت بندی از این روش استاندارد علمی استخراج شد به درستی و صحت نتایج مطالعه پی بردیم، اظهار داشت: شاید اگر با روش های دیگری این بررسی انجام می شد نتایج بیشتر به سمت امور تکنولوژیک و استفاده از تجهیزات نوین و پیشرفته در مطالعات پژوهشی تاکید می کرد؛ در حالیکه در گزارش شاهد می باشیم رتبه های اول همگی به امور پیشگیرانه اختصاص یافت و هر چه به اولویت های پایین تر رسیدیم به تجهیزات فناورانه و مطالعات پیشرفته و استفاده از متدهای پیچیده رسید. صراف زادگان با اشاره به اینکه نزدیک به ۲۰ جلسه حضوری و مجازی ظرف مدت ۴۰ روز برگزار کردیم، اضافه کرد: گام نخست، بررسی و جستجو در متون مرتبط موجود بود تا معیارهای اولویت بندی عناوین پژوهشی مشخص شود. وی اظهار داشت: معیارها بر مبنای جستجوی معیارهای استفاده شده در مطالعات بین المللی و ملی مرتبط، استخراج مهم ترین معیارهای مطرح شده جهت انتخاب موضوعات مهم پژوهشی در صورتجلسات شورای راهبردی شبکه کشوری قلب ایران در ۱۰ سال قبل و استخراج نظرات اعضای پنل متخصصین در زمینه معیارهای اولویت بندی عناوین پژوهشی قلب و عروق از راه مصاحبه، تعیین شد. دبیر شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران اضافه کرد: گام بعدی، انتخاب موضوعات پژوهشی دارای اولویت بود. باز هم در متون بین المللی و ملی مرتبط جستجو کردیم تا ببینیم چه موضوعات پژوهشی حایز اولویت است. دوم، باز هم صورتجلسات شورای راهبردی بررسی گردید و سوم مصاحبه با اعضای پنل تخصصی. وی افزود: سپس در یک ماتریس، شاخص ها را در ستون ها و عناوین پژوهشی را در ردیف ها قرار دادیم و اعضای پانل تخصصی عناوین را بر مبنای شاخص ها نمره دهی کردند. بررسی نتایج نشان داد که این روش ما را به نتایج دقیق نرساند. در میانه راه مجبور شدیم تغییر رویه بدهیم که به رغم سختی های بسیاری که متحمل شدیم ولی در نهایت به نتایج درست و قابل اعتماد رسیدیم. صراف زادگان اظهار داشت: در این راستا از وزن دهی شاخصهای اولویت بندی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردیم و طی چند جلسه که با کارگروه های مختلف داشتیم از اعضای پنل تخصصی خواستیم به شاخصهای اولویت بندی امتیاز بدهند. در ادامه عناوین پژوهشی بر طبق این شاخص ها نمره دهی و اولویت ها تعیین شد. به نقل از ایشان، تعیین اولویت ها از آنجایی اهمیت فوق العاده بالایی دارد که وقتی سیاستگذار می خواهد بودجه را اختصاص دهد به آمارها، شاخص ها و اولویت ها نگاه می کند. حالا که اولویت به مساله کنترل فشار خون و بعد جلوگیری از سکته های قلبی اشاره می کند، سیاست گذار هم طبق آن تصمیم گیری می کند و بودجه و امکانات را در این جهت هدایت خواهد نمود. دبیر شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران ضمن اشاره به این که مهم ترین مساله این است که مأموریت «تدوین اولویت های پژوهشی» انجام شده و مورد بهره برداری هم قرار گرفته است، اظهار داشت: در آخرین مرحله اولویت ها به فراخوان نیماد رسید و در سایت نیماد قرار گرفته است. وی اظهار داشت: آگاه هستم که چهار طرح در چارچوب نیماد بر اساس این اولویت ها عرضه شده و درحال کارشناسی است. تحقیقات کشور به سمت اولویت ها و شاخصهای پژوهشی هدایت می شود تا منابع محدود موجود در راه درست هزینه شود. چاپ مقاله اولویت بندی عناوین پژوهشی حیطه قلب و عروق هم در دست اقدام است. شاخص های اولویت بندی عناوین پژوهشی ردیف شاخص تعریف شاخص ۱ اهمیت مبحث (Importance) *موضوع سبب کاهش بار بیماری های قلبی عروقی (Burden of Disease) شود به عبارتی میزان مرگ و میر (Mortality)، شیوع و بروز و عوارض و پیامد های بیماری را کم کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. ۲ هزینه اثربخشی (Cost effectiveness) *موضوع میزان موفقیت در رسیدن به اهداف و پاسخگویی به انتظارات، از نقطه نظر هزینه های متحمله را افزایش دهد.
*باعث کاهش بار اقتصادی (Economic burden of disease) بیماری های قلبی عروقی شود.
*پیامدهای سلامتی مانند تعداد روزهای بدون علامت بیماری (free-Symptom days)، تعداد افراد نجات یافته (saved Lives) یا تعداد سالهای زندگی به دست آمده (Life years gained (LYGs)) را بهبود بخشد. ۳ همراستا بودن با اولویت های ملی، منطقه ای و بین المللی *موضوع با اولویت های ملی (اسناد بالادستی نظام سلامت)، منطقه ای و بین المللی ( سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمانهای مرتبط) هم راستا باشد.
*شواهد معتبر و مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری فراهم آورد. ۴ امکان پذیری (Feasibility) *امکان اجرای پژوهش با عنایت به زیرساخت های موجود، تکنولوژی، منابع انسانی، توان مالی (Affordability)، قوانین جاری، زمان و ملاحظات اخلاقی در مبحث مورد نظر وجود داشته باشد. ۵ عدالت در سلامت (Equity) *موضوع منجر به توزیع عادلانه خدمات پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی از نظر شاخصهای اجتماعی اقتصادی مانند جنسیت، تحصیلات، درآمد، محل زندگی، قومیت، دین و مذهب و... شود. ۶ قابلیت پذیرش در جامعه (Acceptability) *موضوع توسط سیاستگذاران و توسط مردم قابل پذیرش باشد. ۷ پتانسیل مبحث در بهبود کیفیت مراقبت و نتایج بیماری *موضوع منجر به بهبود کیفیت خدمات به بیماران، کاهش عوارض و نتایج بیماری و بهبود نتایج شود. اولویت بندی عناوین پژوهشی حیطه قلب و عروق بر مبنای شاخص ها رتبه عنوان پژوهشی ۱ مطالعات در زمینه بیماری پرفشاری خون ۲ مطالعات پیشگیری و کنترل بیماری ایسکمیک قلبی ۳ مطالعات در زمینه ریسک عامل های بیماری های ایسکمیک قلبی ۴ مطالعات در زمینه بررسی وضع موجود بیماری ایسکمیک قلبی ۵ مطالعات ثبت بیماری های قلبی عروقی ۶ مطالعات کووید ۱۹ و بیماری های قلبی عروقی ۷ مطالعات ارزشیابی اجرا (Implementation Research) در زمینه بیماری های قلبی عروقی ۸ مطالعات در زمینه اقدامات مداخله ای درمانی بیماری های قلبی عروقی ۹ طراحی (تهیه، بروزرسانی و بومی سازی) گایدلاین های در رابطه با قلب و عروق ۱۰ مطالعات تهیه مدلهای تعیین ریسک (Risk Assessment Models) ۱۱ مطالعات درمان بیماران قلبی عروقی توسط Digital Health یا Telemedicine ۱۲ مطالعات در زمینه روش های تشخیص بیماری های قلبی عروقی ۱۳ مطالعات هوش مصنوعی AI و Machine Learning در زمینه بیماری های قلبی عروقی ۱۴ مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک در زمینه بیماری های قلبی عروقی


منبع:

1400/07/29
15:10:34
5.0 / 5
587
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
پرتو بلاگ Parto Blog