پرتو بلاگ
در همایش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛

نتایج مطالعه روی واکسن های ایرانی

نتایج مطالعه روی واکسن های ایرانی

همایش نتایج مطالعات واکسن های ایرانی کووید_19 به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هدف معرفی مطالعات علمی انجام شده واکسن ها به جامعه علمی کشور اجرا شد.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از مهر، همایش «نتایج مطالعات واکسن های ایرانی کووید _۱۹» توسط گروههای علمی پروژه های واکسن های کووبرکت، پاستوکووک، کووپارس، فخراوک، اسپایکوژن، نوراواک برگزار گردید. این همایش به منظور اطلاع رسانی شفاف از مراحل مطالعات انجام شده، نتایج آنها و ارائه اطلاعات جامع درباب واکسن های ایرانی برای جامعه علمی کشور، پژوهشگران، سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت برگزار شده تا از سیر مطالعات انجام شده باخبر شوند و زمینه برای جلب حمایت های لازم از واکسن های کشور فراهم گردد. فازهای مطالعاتی، زمانبندی، گرفتن مجوزها، چالش های علمی و گزارش های نتایج فازهای اجرا شده واکسن های کووبرکت، پاستوکووک، کووپارس، فخراوک، اسپایکوژن، نوراواک توسط تولیدکنندگان آنها ارائه شد و بعد از هر ارائه بخشی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد. در این همایش دکتر فرید نجفی، استاد اپیدمیولوژی و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی و دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته ی علمی کووید_ ۱۹، دکتر قباد مرادی، استاد اپیدمیولوژی و مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر احسان شمسی کوشگی، استادیار اخلاق پزشکی و دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی بعنوان اعضای پنل تخصصی حضور داشتند.در انتشار نتایج علمی واکسن های ایرانی کرونا خوب عمل نکردیمدکتر احسان شمسی کوشگی، استادیار اخلاق پزشکی و دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در این جلسه تصریح کرد: نتایج مطالعات واکسن های ایرانی بسیار مهمست و جامعه علمی از پژوهشگران انتظار دارد. متاسفانه در انتشار نتایج علمی خوب عمل نکردیم و مقاله ها در زمان مناسب منتشر نشده اند. سفارش این است که پژوهشگران تمام این گروه ها باید نتایج واکسن ها را منتشر کنند و راه جبرانی نیست.پیشگیری ۸۳ درصدی واکسن برکت از بستری در بیمارستان و اینتوبه و مرگدکتر حامد حسینی محقق گروه واکسن کووبرکت اظهار داشت: واکسن برکت تا حالا توانسته است ۸۳ درصد از بستری در بیمارستان و اینتوبه و مرگ پیشگیری کند. وی درباب سوال جامعه علمی درباره انتشارات علمی واکسن برکت اظهار داشت: این انتقاد وارد است اما برای واکسن های خارجی هم ببینید که از زمان نخستین تزریق به نخستین داوطلب تا زمان انتشار مقاله چه زمانی طول کشیده است. در کشور ما انتظارات رسانه ای و تقاضای اجتماعی بسیار بالا بوده و محق هم بوده اند اما نخستین تزریق ۹ دی ماه بوده و در بهمن ماه به ما گفتند چرا مقاله هنوز منتشر نشده است. حسینی خاطرنشان کرد: ۶ مطالعه برای واکسن برکت انجام شده است که تا حالا ۲ مقاله چاپ شده و ۲ مقاله دیگر هم در انتظار چاپ است. وی درباره کاهش تیتر آنتی بادی در افرادی که واکسن برکت دریافت کرده اند اظهار داشت: برمبنای تیتر آنتی بادی به این نتیجه رسیده ایم که ۴ تا ۶ ماه زمان مناسبی است که افراد دوز اضافه یا بوستر یا یادآور را دریافت نمایند. ضمن این که واکسن برکت در زمان غلبه سویه دلتا بررسی شده است.واکسن های کووپارس و فخراوک در مقایسه با سینوفارم بهتر عمل کرده انددر ادامه دکتر مسعود سلیمانی دودران محقق گروههای واکسن کووپارس و فخراوک با ارائه توضیحات علمی خاطرنشان کرد: این دو واکسن با چالش های مشترکی روبرو هستند نخستین تزریق واکسن رازی از ۱۶ اسفند و نخستین تزریق واکسن فخرا از ۲۸ اسفند آغاز شد و فاز دوم هنوز ادامه دارد و در شهریورماه فاز ۳ آغاز شد. وی با اشاره چالش های فنی و ایمونولوژی در مورد واکسن های رازی و فخرا اظهار داشت: آنتی بادی و ایمنی سلولی در این دو سلول مطرح بود که در یک آزمایشگاه سطح ۳ آنتی ویروس وحشی باید توسط سرم فرد خنثی می شد و تیتر سرمی که خنثی می شود باید به ما گزارش می شد. این کار انجام شد تا وارد کارآزمایی بالینی شدیم. سلیمانی اظهار داشت: در قسمت کارآزمایی بالینی تمام ۲۰ هزار نفری که وارد مطالعه شدند به کمک یک اپلیکیشن تا ۳۰ هفته ردیابی شدند. اگر این افراد کوچک ترین مشکلی داشتند گزارش شد. این کار برای ۳ هزار نفر در مطالعات فخرا هم انجام شد. وی تصریح کرد: در مطالعه رازی در فاز یک گروه ۱۳۳ نفره داشتیم و آنتی ژن های مهم در این افراد بررسی گردید. واکسن کووپارس یک واکسن نوترکیب سه تیکه است که روی یک ادجوانت روغنی کار گذاشته می شود و باید ایمنی سلول را فعال کند. محقق گروههای واکسن کووپارس و فخراوک خاطرنشان کرد: واکسنی خوب است که ایمنی سلولی فرد بهم نخورد از همین رو این واکسن نوترکیب توانست ایمنی سلولی را فعال کند. نخستین مقاله این مطالعه به زودی منتشر می شود. همین طور در فاز ۲ تعداد ۵۰۰ نفر واکسن را دریافت نمودند و در ۷۵ درصد از کسانی که واکسن دریافت نمودند تیتر آنتی بادی افزایش پیدا کرد. وی اظهار داشت: با عنایت به این که از میان ۲۱ هزار نفر در مطالعه تعداد ۱۴ هزار نفر واکسن رازی و ۷ هزار نفر سینوفارم دریافت نمودند مقایسه این مورد تا اینجا نشان داده است که تعداد افراد دارای بیماری کرونا پی سی آر مثبت علامت دار بعد از تزریق دو نوبت در رازی ۹ نفر و در سینوفارم ۲۲ نفر بودند. در حقیقت رازی در مقایسه با سینوفارم بهتر عمل کرده است. سلیمانی خاطرنشان کرد: در حقیقت کسانی که واکسن رازی دریافت کرده اند از افرادی که واکسن سینوفارم گرفته اند کمتر کرونا گرفته اند. محقق گروههای واکسن کووپارس و فخراوک در مورد واکسن فخرا اظهار داشت: بصورت خلاصه فاز یک نشان داده است که این واکسن سیستم ایمنی را تحریک کرده اند و در فاز ۲ تعداد ۵۰۰ نفر را وارد کردیم و ۷۲ درصد آنتی بادی این افراد افزایش یافت. جمع بندی ایمونولوژی نشان داده است که واکسن تیتر آنتی بادی را در افرادی که آنرا دریافت کرده بوجود آورده است و واکسن بی خطری است. سلیمانی اضافه کرد: ۱۷ هزار نفر در آنالیز فخرا وارد شده است اما متاسفانه در فخرا یک مشکل این است که گروه تصادفی که به آنها اعلام کردیم که می خواهیم به شما سینوفارم تزریق نماییم که در مطالعه حضور داشته باشید اعتماد نمی کردند. در نهایت ۱۶ هزار نفر در مطالعه این فاز قرار دارند که ۱۴ هزار نفر فخرا و بقیه سینوفارم دریافت نمودند.توافق برای آنالیز مشترک داده های واکسن کووپارس و فخراوکوی اضافه کرد: تقریباً میزان رخداد بیماری در کل مطالعه با پی سی آر مثبت موازی بوده تقریباً بصورت یکسان بوده اما افرادی که سینوفارم دریافت کرده بودند ۲ برابر بیشتر از فخرا کرونا گرفته بودند. نتایج مطالعه پس از دو هفته از تزریق دوم هنوز درحال بررسی است. محقق گروههای واکسن کووپارس و فخراوک اظهار داشت: این دو واکسن هر دو پروژه ملی هستند و توافق هایی برای آنالیز مشترک داده ها حاصل شده است که امیدواریم که آنالیز انجام دهیم. از همین رو با عنایت به شکل مطالعه رقمی درباره کارآیی داده نمی گردد.کارآیی ۶۰ درصدی واکسن اسپایکوژن در مقابل سویه دلتادر ادامه این نشست دکتر پیام طبرسی محقق گروه واکسن اسپایکوژن در توضیحاتی درباره این واکسن اظهار داشت: این یک واکسن از پروتئین نوترکیب است که در آن میزان توانایی شناسایی آنتی ژن افزایش پیدا کرده که این مورد به پاسخ واکسن برای ایمنی زایی کمک می نماید و هم میزان تولید سلول های B افزایش می یابد. وی ادامه داد: مطالعه اولیه و تحقیقات حیوانی واکسن اسپایکوژن در استرالیا انجام و مقاله آن چاپ شده است. در مطالعه تحقیقات حیوانی هم میزان ایمنی هومورال و سلولار بالا رفت. از لحاط آنتی بادی نوترالیزان هم در مقابل ویروس ووهان و آلفا آنتی بادی افزایش پیدا کرد. در فاز یک در ۲۰۲۰ تعداد ۳۰ نفر در استرالیا واکسن زدند و از لحاظ ایمنی در این مطالعه نکته خاصی دیده نشد. طبرسی اظهار داشت: در فاز یک ایمنی حاصل شده بود و تایید شد که واکسن می تواند به فاز دو و سه برود. واکسن در فاز ۲ وارد ایران شد و صورت کارآزمایی بالینی در دوزهای فاصله ۲۱ روزه بر روی ۴۰۰ نفر انجام شد. ۸۷ درصد خنثی سازی ویروس داشتند و از آنتی بادی مقابل پروتئین برای افراد راضی بودیم و ۲۰ برابر سطح آنتی بادی ها بالاتر بود. وی درباره عوارض واکسن اسپایکوژن اظهار داشت: فقط درد در محل تزریق و خستگی داشتیم و هیچ عارضه خاصی دیده نشد و همه افراد گیرنده واکسن درحال پیگیری هستند. در مورد فاز ۳ جمعیت ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفری داریم که الان در مرحله دو ماه پس از تزریق دوم هستیم. از میان ۹ هزار نفری که واکسن اسپایکوژن دریافت نمودند تعداد ۵۲ نفر پی سی ار مثبت شدند و هیچ مورد مرگ نداشتیم. محقق گروه واکسن اسپایکوژن اظهار داشت: کارآیی این واکسن در مقابل سویه دلتا ۶۰ درصد بوده و آخر این ماه اطلاعات دو ماه پس از تزریق ارائه می شود. دو مورد مرگ یکی پس از تزریق اول بوده و یکی به علت غیر از کرونا بوده است.انجام اقدامات اولیه برای ثبت واکسن اسپایکوژن در سازمان جهانی بهداشتوی درباره مقاله واکسن اسپایکوژن اظهار داشت: مقاله فاز حیوانی انتشار یافته و به همراه مقاله فاز یک را استرالیایی ها منتشر می کنند. مقاله فاز ۲ را به زودی چاپ می نماییم. درباره ثبت واکسن اسپایکوژن در سازمان جهانی بهداشت اقدامات اولیه انجام شده و ثبت اولیه صورت گرفته و بعد از بررسی و آنالیز کارهای دیگر آن انجام می شود. دکتر حسن ابوالقاسمی محقق گروه واکسن نوراواک نیز در این نشست با ارائه توضیحاتی خاطرنشان کرد: واکسن نورا یک واکسن پروتئین نوترکیب است که کار اصلی آن در در واحد تحقیقات صنعتی سپاه انجام شد و در بیمارستان بقیه الله الاعظم درحال پیگیری است. این واکسن حالا در فاز ۲ بالینی سپری می کند و ما گزارش میانه کار را آماده کردیم و به گزارش وزارت بهداشت ارائه می دهیم. وی ادامه داد: واکسن نورا برمبنای پروتئین RBD طراحی شده است. برای فرمولاسیون سه ادجوانت را در نظر داشتیم. این واکسن روی حیوانات موش و خرگوش و میمون تحقیق شد و بعد از همجواری با پلاسمای افراد بهبود یافته، پروتئین نوترکیب را شناسایی کردیم. با اجرای سه دوز نتایج بهتری حاصل شد و تیتر آنتی بادی بیشتری را نشان داد، همین طور ایمنی هومورال و ایمنی سلولی را بالا برد.واکسن نورا به علت نبود داوطلب به دوز بوستر تغییر می کندمحقق گروه واکسن نوراواک اضافه کرد: ۷۰ نفر در مطالعه فاز یک وارد شدند که ۱۰ نفر پلاسیبو بودند. برای این افراد بعد از تزریق واکسن virus neutralization test انجام شد که آنچه از فاز یک بدست آمد نشان داد واکسن هیچ عارضه حادی نداشته و آنتی بادی و ایمنی سلولی قابل قبولی داشته است. وی ادامه داد: از ۱۴ مهرماه در فاز ۲ تعداد ۱۱۵ نفر وارد کرده ایم که این افراد هم تیتر آنتی بادی بالایی داشته اند. ما باید بتوانیم با تایید وزارت بهداشت فاز ۳ را بصورت دوز بوستر طراحی نماییم که در صورت موافقت وزارت بهداشت این کار را در آذرماه شروع می نماییم و در آخر دی و اوایل بهمن نتایج فاز ۳ را به وزارت بهداشت ارائه می دهیم که بتوانیم مجوز تزریق عمومی بعنوان دوز بوستر را دریافت نماییم. ابوالقاسمی در مورد مقاله واکسن نورا اظهار داشت: مقاله فاز ۳ پری کلینیکال را فرستادیم، داوری شده و به زودی چاپ می شود. مقاله فاز یک هم ارسال شده است. وی با اهمیت ترین چالش واکسن نورا را واکسیناسیون و نبود داوطلب برشمرد و اظهار داشت: برای فاز ۳ طبق مذاکراتی که انجام دادیم به علت این که داوطلب وجود ندارد. فاز سه باید بعنوان بوستر طراحی شود و به حداقل ۱۰ هزار نفر افراد واکسینه شده تزریق شود تا نتایج آنرا اندازه گیری و آنتی بادی مشخص شود. اگر وزارت بهداشت نتایج فاز ۲ واکسن نورا را بپذیرد می توانیم پروپوزال فاز سه را ارائه دهیم.دغدغه اصلی مردم درباره واکسن های ایرانی وجود تاییدیه استدکتر فرید نجفی، استاد اپیدمیولوژی و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جمع بندی این نشست اظهار داشت: این جلسه اولین جلسه ای بود که اطلاعات واکسن ها بصورت عمومی ارائه شد. اما پژوهشگران و پژوهشگران باید توجه داشته باشند یکی از مواردی که مردم در ذهن شان است این است که واکسنی بزنند که مورد تایید باشد. گروههای تحقیق واکسن باید هر چه زودتر مستندات را آماده کرده و آنرا به سازمان جهانی بهداشت ارائه نمایند تا این واکسن ها تاییدیه جهانی بگیرند و برای سفرهای بین المللی امکان استفاده داشته باشند.

1400/09/04
11:03:22
5.0 / 5
1108
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
ساخت بلاگ

لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog