آرشیو مطالب : كامپیوتر

در سال گذشته میلادی؛

كرونا موجب افزایش ۵ درصدی فروش كامپیوتر در جهان شد

كرونا موجب افزایش ۵ درصدی فروش كامپیوتر در جهان شد

دانشگاه آلبرتا به دانشجویان قربانی هواپیمای اوكراینی مدرك اعطا می كند

دانشگاه آلبرتا به دانشجویان قربانی هواپیمای اوكراینی مدرك اعطا می كند

همه چیز در مورد انتخاب وكیل

همه چیز در مورد انتخاب وكیل

اسامی المپیادهایی كه مجازی

اسامی المپیادهایی كه مجازی
اعضای اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی مطرح كردند

نگرانی از افت ریاضی در مدیریت و سیاست گذاری

نگرانی از افت ریاضی در مدیریت و سیاست گذاری
پرتو بلاگ Parto Blog