آرشیو مطالب : فضای مجازی


سخنگوی سازمان فضایی ایران انتخاب شد

سخنگوی سازمان فضایی ایران انتخاب شد

فارغ التحصیلی زنی كه از ۶ سالگی معتاد بود!

فارغ التحصیلی زنی كه از ۶ سالگی معتاد بود!
معاون آموزشی وزارت علوم:

ملاك ارزیابی دانشجویان نباید به امتحان اختتام ترم منوط شود

ملاك ارزیابی دانشجویان نباید به امتحان اختتام ترم منوط شود

حضور دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر ممنوع گردید

حضور دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر ممنوع گردید

تندباد كرم ها كاربران فضای مجازی را متعجب كرد!

تندباد كرم ها كاربران فضای مجازی را متعجب كرد!

مخالفت وزارت بهداشت با تعویق آزمون های اسفند ماه

مخالفت وزارت بهداشت با تعویق آزمون های اسفند ماه
پرتو بلاگ Parto Blog