آرشیو مطالب : نانو


استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار

استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار
در نمایشگاه نانو؛

جلسات B۲B شرکتهای دانش بنیان با هیات تجاری خارجی

جلسات B۲B شرکتهای دانش بنیان با هیات تجاری خارجی

ماده ای که شارژ باتری را تسریع می کند

ماده ای که شارژ باتری را تسریع می کند
در راستای جلوگیری از هدررفت آب؛

تولید اسپری آبگریزکننده شیشه های خودرو با فناوری نانو

تولید اسپری آبگریزکننده شیشه های خودرو با فناوری نانو

تولید باتری مایع غیرقابل اشتعال با سرعت شارژ بالا

تولید باتری مایع غیرقابل اشتعال با سرعت شارژ بالا

آب دزدك های دریایی به جنگ ریز پلاستیك ها می روند

آب دزدك های دریایی به جنگ ریز پلاستیك ها می روند
پرتو بلاگ Parto Blog