آرشیو مطالب : نانو

دارای پوشش نانومتری؛

شیشه کابین هواپیما با محصولی ایران ساخت مقاوم شد

شیشه کابین هواپیما با محصولی ایران ساخت مقاوم شد
حاوی نانوذرات؛

درمان آکنه با وصله ریز سوزن و اولتراساوند

درمان آکنه با وصله ریز سوزن و اولتراساوند
توسط محققان ایرانی تولید شد؛

هیدروژلی که از خونریزی سربازان در میدان جنگ جلوگیری می کند

هیدروژلی که از خونریزی سربازان در میدان جنگ جلوگیری می کند
توسط محققان ایرانی صورت گرفت؛

تولید اسپری مخصوص برای پیشگیری از آلودگی سطوح با عوامل بیماری زا

تولید اسپری مخصوص برای پیشگیری از آلودگی سطوح با عوامل بیماری زا

استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار

استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار
در نمایشگاه نانو؛

جلسات B۲B شرکتهای دانش بنیان با هیات تجاری خارجی

جلسات B۲B شرکتهای دانش بنیان با هیات تجاری خارجی

ماده ای که شارژ باتری را تسریع می کند

ماده ای که شارژ باتری را تسریع می کند
در راستای جلوگیری از هدررفت آب؛

تولید اسپری آبگریزکننده شیشه های خودرو با فناوری نانو

تولید اسپری آبگریزکننده شیشه های خودرو با فناوری نانو

تولید باتری مایع غیرقابل اشتعال با سرعت شارژ بالا

تولید باتری مایع غیرقابل اشتعال با سرعت شارژ بالا

آب دزدك های دریایی به جنگ ریز پلاستیك ها می روند

آب دزدك های دریایی به جنگ ریز پلاستیك ها می روند
پرتو بلاگ Parto Blog