آرشیو مطالب : ماهواره

پس از ۴ بار تاخیر؛

اسپیس ایکس ماهواره ایتالیایی را به مدار زمین برد

اسپیس ایکس ماهواره ایتالیایی را به مدار زمین برد

49ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس به فضا پرتاب شد

49ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس به فضا پرتاب شد
طی ۲ سال اول ماموریت؛

ماهواره ناسا 2200 سیاره احتمالی را رصد كرد

ماهواره ناسا 2200 سیاره احتمالی را رصد كرد
با ادامه روند گرمایش زمین؛

آخرین توده یخی دست نخورده كانادا ذوب شد

آخرین توده یخی دست نخورده كانادا ذوب شد
ناسا منتشر كرد؛

تصاویر ماهواره ای از حركت توده گرد و خاك عظیم به سمت امریكا

تصاویر ماهواره ای از حركت توده گرد و خاك عظیم به سمت امریكا
لینک دوستان پرتوبلاگ
پرتو بلاگ Parto Blog