آرشیو مطالب : پردازش اطلاعات

یافته محققان دانشگاه پنسیلوانیا؛

تقلید از جفت یابی پروانه ها برای توسعه هوش مصنوعی!

تقلید از جفت یابی پروانه ها برای توسعه هوش مصنوعی!
پرتوبلاگ در یك هفته گذشته بررسی كرد؛

چرا هوش مصنوعی برای نظام آموزش عالی ایران اهمیت دارد؟

چرا هوش مصنوعی برای نظام آموزش عالی ایران اهمیت دارد؟
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علمی كاربردی خبر داد

تصویب بیش از 47 عنوان برنامه درسی جدید در مقطع کاردانی

تصویب بیش از 47 عنوان برنامه درسی جدید در مقطع کاردانی

ثبت رکورد تازه انتقال حالت های کوانتومی از راه دور

ثبت رکورد تازه انتقال حالت های کوانتومی از راه دور
پایگاه استنادی ISC اعلام كرد؛

481 پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا

481 پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا
پرتو بلاگ Parto Blog